EĞİTİM DÜNYASI Makaleler

Öğrenmeye Akılcı Bir Yaklaşım

brain
Aşağıda, sizlere öğrenmeye beyin temelli bir yaklaşım sunan çok kaliteli bir infografik sunuyoruz. Öğrenmeye farklı bir açıdan bakıp, öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğinden, formal informal öğretime kadar beyindeki kimyasal olaylara değinen bu infografik biz eğitimcilerin üzerinde tekrar tekrar durması gereken harika bir şekilde özetlenmiş hassas ve önemli bilgiler içermektedir. Thinglink kullanarak hazırladığımız bu infografiğin üzerindeki ibarelerden imleci getirerek yazıların Türkçe tercümesini bulabilirsiniz.  Ayrıca, infografiğin en altında, yazının tam metini de bulabilirsiniz.

Beyin devamlı bir genetik- tecrübe etkileşimi ile şekillenir sonuç olarak, her öğrencinin beyni benzersiz bir biçimde düzenlenir.

Her öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu yönlerini gösteren değişken ve karmaşık bir profili vardır öğrencinin bir alandaki başarısı diğer bir alana referans olamaz.

Beynin çok yüksek bir adaptasyon kapasitesi vardır ve öğrencinin beyni öğrenme devam ettikçe sürekli değişir.

Öğrenme tecrübeleri beynin fiziksel mimarisini değiştirir.Beyin birbirileri ile sürekli iletişim halinde olan nöron ismindeki sinir hücreleri ağlarından ve destekleyici hücrelerden oluşmuştur.

Öğrenme deneyimleri, elektriksel ve kimyasal sinyallere dönüştürülürek beynin bir çok bölgesindeki nöronlara aktarılır. Nihayi olarak bu sinyaller beynin belli bölgelerindeki nöron bağlantılarını etkiler ve bu alanlar tekrar düzenlenir.

Beynin, adaptasyonu demek, her öğrencinin yeteneklerinin öğrendikçe geliştiği demektir.

Öğrenme, deneyimlerin çoğunlukla pasif değil, aktif olduğu zaman gerçekleşir.

Öğrenmenin temelinde yatan nöron bağlantılarındaki değişiklik, öğrencilerin öğrenmeyi tutarlı bilgi ile aktif olarak yönelmeleri sonucunda gerçekleşir.

Diğer yandan, bilgiye pasif olara maruz kalmak öğrenmeyi beraberinde getirmez.

Eğitim dili ile, bu, oturularak geçirilen zamanın öğrenmeyi her zaman gerçekleştirmediği anlamına gelir.

Öğrenme hem formal hem informal platformlarda her zaman gerçekleştir Beyin çıkış zili çaldığında öğrenmeyi kesmez.

Okul dışındaki deneyimler öğrencinin yeteneklerini ve beynin şekillenme sürecini devam ettirir.

Dolayısıyla, eğitim sistemleri klasik olmayan eğitimciler tarafından verilen informal eğitimden edinilen deneyimleri de geleneksel okul kazanımları gibi tanımalı ve fırsat vermelidir.

Eğitim stratejileri öğrencilerin farklı ihityaç ve ilgilerini doyurmalıdır.

Öğrenciler aynı temel becerileri kavrarken farklı öğrenme yolları izleyebilir.

Her birey en etkili öğrenmeyi, ilgileri ve ihtiyaçlarının şekillendirdiği tecrübeler aracılığıyla gerçekleştirir.

Geleneksel öğretim, hız belirleyici takvimler oluşturu ve standartlaştırımış müfredat bireysel farklılıkların bir çatı altında toplanmasını müthiş derecede zorlaştırır.

 

Kaynak: http://www.studentsatthecenter.org/brainy-approaches-learning

PDF: BrainyApproachesToLearning_Infographic-PDF_032713.pdf

 

Tercümede yardımlarını esirgemeyen ingilizce öğretmeni Numan Doğan’a EğitimTrend ekibi adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Takip Et