Film-Kitap Tavsiyeleri

Eğitim Bir Kitle İmha Silahı

Eğitim Bir Kitle İmha Silahı adlı çalışma, John Taylor Gatto’nun, geleneksel okul eğitimi yaklaşımlarına geliştirilen eleştirilere eklediği tüyler ürpertici bir metafor…

http://www.edam.com.tr/publications-images/egitim-bir-kitle-imha-silahi.jpg

Kitap Hakkında Ne Dediler?

“John Taylor Gatto bize eğitim sistemimiz hakkında gerçekleri anlatmak için yaklaşık 20 senedir yorulmadan çalışıyor. Zorunlu eğitim demokratik bir hayatı beslemiyor.” Mary Leue

“Bu kitapta John Taylor Gatto özgürlüğe inanan insanların asla baskı ile başlayan bir sistemden doğamayacağını çok güçlü bir şekilde ifade ediyor.” Micheal P. Farris

“John Taylor Gatto bize çocukların sadece geleceğin iş gücü olarak eğitilmesi gereken bireyler olmadığını hatırlatıyor. Çocuklar dünyayı merak eden bireyler ve kendi kendini yönetebilen bir cumhuriyetin vatandaşlarıdır. Eğitim konusundaki kararlarımız bunu yansıtmalı.” David Boaz

Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı adlı çalışma, John Taylor Gatto’nun, geleneksel okul eğitimi yaklaşımlarına geliştirilen eleştirilere eklediği tüyler ürpertici bir metafor…

Gatto bu çalışmasında, okulun insana verdiği zararın rasyonel ve kasıtlı olduğunu gösteriyor. Gatto’ya göre modern pedagojinin esas işlevi, nüfusu yönetilebilir kılmak. Zorunlu eğitim tuzağından kurtulmayı başarabilmiş insanlara ilişkin örneklerle dolu bu kitap, kişisel potansiyeli gerçekleştirmenin temel şartının farklı bir yetiştirilme ve beceri edinme şekli ile mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. Gatto buna, “açık kaynak öğrenme” adını veriyor.

Acil sorunlara cevap veren ve bazı tartışmaları da beraberinde getireceği muhakkak olan bu kitap, mevcut eğitim sistemine dair şüphelere sahip olan herkesin ilgisini çekecek.

Kitaptan Bazı Alıntılar:

“Çocuklar, kendilerine yabancılaştırılmalıydılar ki güç bulabilmek için kendi içlerine dönmesinler. Ayrıca ailelerine, geleneklerine, kültüre de yabancı kılınmalıydılar. Ancak bu sayede siyasi devletin iradesine ters düşecek her türlü dış etken, teklif ve tavsiye bertaraf edilebilirdi.”

“Okullar çocuklara düşünsel olarak itaat etmeyi öğretir, siz kendi çocuklarınıza eleştirel ve bağımsız düşünmeyi öğretin.”

“Gerçekten eğitilmiş erkek ve kadınlardan oluşan  bir insan grubunu nasıl idare edeceğimizi henüz belirleyemediğimiz için dehayı bastırıyoruz.”

“On iki ila yirmi yıl kadar süren aptallaştırıcı ezberleme alıştırmaları, en sağlam zekaları bile zayıflatır.”

“Hayal gücüne sahip bireylerin yönetilmesi güçtür, ne yapacakları kestirilemez. Çünkü onları zapt olunmaz bir şekilde yenilikçi ve buluşçudurlar.”

“Gerçek eğitim ancak kendinin farkına varma temeli üzerine kurulabilir. Kendi hakikatini bil, yoksa zavallı bir insan kaynağından başka bir şey değilsindir.”

“Okulun gerçek meselesi öğrenemk değil, başarıdır.” Okulda dikkatler hiçbir zaman düşünme ya da performans kalitesine yönlenmiş değildir…”

“Okul ve eğitim arasındaki farkı anlamaya çalışırken şu noktaları göz önünde bulundurmalısınız: Okul eğitimi dışarıdan emir ve kontrolle düzenlenir, eğitim ise insanın kendi içinde örgütlenen bir olgudur.”

“Okulun yapısı ve algoritması, ünlü hayvan masalında tuz öğüten küçük değirmen gibi bir makineye benzer ve bu makine uzun zaman önce insanların kontrolünden çıkmıştır. Reforma karşı da bağışıklığı olduğu için kesinlikle yok edilmesi gerekir. Ama nasıl?”

“Testler kimin daha iyi cerrah, üniversite profesörü veya taksi sürücüsü olacağını tahmin edemez, aklı başında hiçbir insanı, bu sonuçlara güvenerek araştırma yapmaya sevk edemez.”

 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Bir Kitle İmha Silahı Kitap özeti, özet, pdf, John Taylor Gatto 

Takip Et