Etiket arşivi: eğitim teknolojileri

21.YY Becerilerini Desteklemek için OneNote’u Nasıl Kullanabilirsiniz?

Microsoft OneNote ile akademik standartları arttırmak için okuma, yazma, matematik, fen bilimleri, tarih ve seçmeli derslerin görev ve disiplinlerini destekleyecek dijital not defterleri oluşturabilirsiniz. Öğrenciler OneNote’u değişik içerikleri olan ve farklı seviyelerdeki yapılandırılmamış bilgi, araştırma ve içerikleri düzenlemek ve birleştirmek için kullanabilirler. Ayrıca OneNote araştırma, işbirliği, bilginin düzenlenmesi, iletişim, not alma, günlük tutma, deneme yazma ve diğer akademik gereksinimlerle alakalı tüm  becerileri desteklemektedir. Şimdi, OneNote’un 21.YY becerilerini desteklemek üzere nasıl kullanılabileceğine sınıf düzeyleri bazında göz atalım.

onenote4

3-5.Sınıflar

  • Yetişkinlerin destek ve gözetimleri ile teknolojiyi diğer insanlarla iletişim halinde olma ve işbirliği kurmanın yanı sıra , yazmak  diğer bir deyişle üretmek ve yayınlamak için de kullanın.
  •  Bir metin için (dijital ortamdaki metinler de dahil), cevapların temelinde metni hedef alacak ve metnin anlaşılırlığını gösterecek sorular sorun ve cevaplayın.
  • Bir konuyu değişik kaynaklar kullanarak ve birçok farklı açıdan bakacak şekilde inceleyerek, bilgiye ulaştıran kısa araştırma projeleri oluşturun.
  • Geçmiş tecrübelerinizden veya yazılı ve dijital kaynaklardan faydalanarak ilgili bilgileri hatırlayın. Bu bilgileri kısa notlar yardımıyla  -özetleyerek ya da yorumlayarak-  yazılı bir ürüne dönüştürün ve kaynakçasını yazın.
  • Becerilerinizi geliştirmek ve  yeni fikir ve eğitim modellerini keşfetmek için, interaktif kaynakları kullanın.

6-8.Sınıflar

  • Sıradışı cözümler üretin ve fikirler sunun.
  • Multimedyayı (yazı, resim, ses ve müzikten oluşan hertürlü kombinasyonu) ve görsel kaynakları bilgiyi açıklamak, iddia ve kanıtları güçlendirmek ve ilgi çekmek için mutlaka derslerinize entegre edin.
  • Diğer kişilerle değişik dijital araçları kullanmak adına iletişim ve işbirliği halinde olun.
  • Değişik medya ve formatlar kullanarak bilgi ve fikirleri etkili bir biçimde ilişkilendirin.
  • İnternet de dahil olmak üzere teknolojiyi, diğer insanlarla iletişim halinde olmak ve işbirliği yapmak için kullanın.
  • İnternet de dahil olmak üzere teknolojiyi yazdıklarınızı üretmek, yayımlamak ve kaynak göstermek için kullanın.
  • Teknolojiyi bilgi ve fikir arasındaki ilişkiyi açık ve anlaşılır bir şekilde göstermek için kullanın.
  • Birçok farklı kaynağa dikkat çekecek ve değişik araştırma alanlarını keşfetmeyi sağlayacak şekilde sorulan sorulara cevap vermek için (kendi ürettiğiniz sorular da dahil) kısa araştırma projeleri yönlendirin.
  • Görüş üretmek, desteklemek ve karşıt görüşte bulunmak için bilgiyi farklı kaynaklardan bularak birleştirin.
  • Arama sözcüklerini etkin bir biçimde kullanarak ilgili bilgileri birçok değişik kaynaktan toplayın, kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirin ve başkalarına ait olan fikir ve çıkarımları ,eser hırsızlığı yapmamak adına, standart alıntı yapma kurallarına uygun bir biçimde ürünlerinizde kullanın.
  • Verilen şartlara göre geometrik şekilleri çizin.
  • Karar verme aşaması için bilgi toplayın, örnekleri inceleyin ve dijital araçları ve kaynakları uygulamada kullanın.

onenote5

9-12.Sınıflar

  • Fikirlerinizi düzenleyin ve multimedia projelerinizi tasarlayın ve üretin.
  • Teknolojinin diğer kaynaklara bağlanabilme ve bilgileri esnek ve dinamik bir biçimde gösterme kapasitesinden faydalanarak, bireysel yada paylaşıma açık yazılarınızı (denemelerinizi) oluşturmak, yayımlamak ve güncellemek için teknolojiyi kullanın.
  • Bireysel ya da paylaşmış olduğunuz ürünlerinizi devam eden geribildirimleri dikkate alarak yeni görüş ve bilgilere göre güncellemek için internet de dahil olmak üzere teknolojiyi kullanın.
  • Bir projeyi düzenleyebilmek için veritabanını ve dijital kaynakları kullanın.
  • Kendi ürettikleriniz de dahil, bazı sorularınıza cevap niteliğinde, kısa ama sürekliliği olan araştırma projeleri uygulayın; uygun olduğu zaman konuyu daraltın ya da genişletin, konuyla alakalı değişik kaynakları sentezleyin ve gözlem yaparak konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kanıtlayın.
  • Farklı türden yetkili baskı ya da dijital kaynaktan, gelişmiş aramaları etkili bir biçimde kullanarak ilgili bilgileri toplayın.
  • Araştırma sorularına cevap vererek farklı kaynakların kullanışlılığını test edin.
  • Bilgileri metne fikirlerin akıcılığını bozmamak için seçici bir şekilde, eser hırsızlığından kaçınarak ve standart alıntı kurallarına uyarak entegre edin.
  • Yazı yazma becerinizi, planlayarak, gözden geçirerek, düzenleyerek, yeniden yazarak, veya farklı bir yöntem kullanarak, özel bir amaç ve okuyucu kitlesine hitap ederken neyin en önemli olduğunu da göz önünde bulundurarak geliştirin.

Yararlanılan Kaynaklar: educatornetwork.com, support.office.com, Microsoft Education

Öğretimi Ne kadar Farklılaştırıyorsunuz?

“Öğrenciler derslerde yatakta olduklarından daha uykulu.” Profesör Eric Mazur’un paylaştığı bu araştırma sonucuna paralel bir başka veri de, öğrencilerin çoğunun fiziksel olarak sınıfta bulunmalarına karşın zihinsel olarak orada olmadıkları sonucu. Daha ilgi çekici bir araştırmada da, öğrencilerin %40’nın dersin ilk 5 dakikasından sonra zihinsel olarak ortamdan koptukları sonucu ortaya çıkmış. ABD’de yapılan bu araştırmaların sonuçları öyle tahmin ediyorum ki bir çok yerde benzer bir durumdadır.

Geçtiğimiz Cuma günü (12 Şubat) FMV Işık Okullarının Erenköy Kampüsünün ev sahipliğini yaptığı LTEN (Learning Technology Exchange Network) etkinliğindeydik. Harika deneyimler edindiğimiz ve çok kaliteli bilgiler öğrendiğimiz bu etkinlik için, Işık Okullarının mükemmel ev sahipliğine ve değerli arkadaşlarımız Süha Hayal, Ender Tuncalı, Fatma Candan Asal ve Sibel Sagner’e çok teşekkür ediyoruz.  Meslektaşım ve egitimtrend.com yazarı Arif Kazancı ile beraber Farklılaştırılmış Öğretim seansında, gelen çok değerli katılımcılara tecrübelerimizden ve birikimlerimizden paylaşımlar yaptık. O paylaşımlardan bir kaç notu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öğrenciler Ne İstiyor?

 • Aktif öğrenenler olmayı
 • Öğrenmeyi sevmeyi
 • Motive olmayı
 • İlgilerinin çekilmesini
 • Potansiyellerini zenginleştirmeyi
 • İhtiyaçlarıyla buluşmayı
 • Kendi hızlarında ilerlemeyi
 • Öğrenmenin bireyselleştirilmesini
 • Başka bir ifadeyle FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME ORTAMINI
ic resim_different
http://thomazellihoyos.com/wp-content/uploads/2015/04/classroom-of-the-future-multitouch-desk-synergynet-41.jpg

Farklılaştırılmış Öğretiminin oldukça pratik ve güzel bir tanımıyla başlayalım. Farklılaştırılmış Öğretim, bütün öğrencilerin, becerilerini maksimum kullanabilecekleri bir öğrenme ortamını oluşturmak demektir. Bu tanımda 3 önemli nokta var. Birincisi, tüm öğrencilerimiz. Her sınıfta genel olarak 3 tip öğrenci bulunur. Bu 3 grubu az başarılı, orta düzey başarılı ve gerçekten başarılı öğrenciler şeklinde kategorize ettiğimizde, sunduğumuz öğretimin tüm hepsini kavraması ve bu 3 grubun da kendi çapındaki potansiyellerini en iyi düzeye getirebilmelerine yardımcı olabilecek bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. İkinci önemli nokta, öğrencilerin becerilerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri. Burada dikkat edilirse hedefin müfredatı ilerletmek olmasından öte,  öğrencinin kendi öğrenme hedefine ulaşması ve öğrenmeden duyacağı hazza vurgu vardır. Hatta görünmeyen bir vurgu da, öğrencinin kendi hızında ilerlemesi durumu söz konusudur. Farklılaştırılmış Öğretim kavramının kilit noktalarından birisi kesinlikle burasıdır diyebiliriz. Burada, çok önemli bir prensibe yer verelim. Geleneksel mantıkta öğretimin yapıldığı sınıflarda öğrenciler birbirleriyle yarışırlar. Farklılaştırılmış Öğretimin yapıldığı sınıflarda öğrenciler kendileriyle yarışırlar. Tanımdaki üçüncü önemli nokta ise, öğrenme ortamını oluşturma vurgusudur. Öğrenmeyi bir tasarım sanatı olarak da nitelemek sanırım yanlış olmayacaktır. Öğrencinin sınıfa hangi bilgi altyapısı ve becerilerle geldiğini ölçmekten başlayan bu süreç, sınıf içindeki işleyişi yönetme, fiziksel öğrenme ortamının tasarımı, farklı öğrenenlere uygun aktivitelerin tasarlanması, işleyişin ardından yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarına varana kadar tüm akışın yönetilmesi oldukça profesyonellik gerektiren bir iştir. 

Farklılaştırılmış Öğretim bir anlayışı ifade ediyor.

Bir çok öğrencinin zihinsel olarak derslerden kopmasının en büyük sebebi, onların ilgisini çekecek ders tasarımının olmamasından kaynaklanıyor. Hepimiz biliyoruz ki, her öğrenen farklıdır. Sınıfımızdaki her öğrenci farklı ilgi, ihtiyaç ve becerilere sahip ve okullar, bu kadar farklılıklarla okula gelen öğrencilere farklı hızlarda ve farklı yollarla öğretim yapma konusunda politika geliştirmelidir. Farklılaştırılmış Öğretimin 3 elementi vardır: Öğrenme ortamı, müfredat, öğretim yöntem-stratejileri. Bu 3 elementin içinde aktif olanlar: Okul lideri, öğretmen ve öğrenciler. Farklılaştırılmış öğretim bir ders metodu ya da bir öğretim stratejisi olmaktan daha öte bir yaklaşımdır, bir anlayıştır. Bu açıdan düşünüldüğünde okul liderlerinin politika geliştirmede çok önemli rolü bulunmaktadır. Bu tip bir anlayış yönetsel politikalar ve stratejiler paralelinde okullara yayılabilir. Tek başına bir veya birkaç öğretmenin gayretleriyle çok mesafe alınacak bir durum değildir.

Günümüz öğrencilerinin hazır bulunuluşlukları çok dar bir çerçevede! Farklılaştırılmış Öğretimde anahtar noktalardan birisi de, öğrencilerin öğrenmeye hazır bulunuşluğunu genişletmektir. İyi planlanmış Farklılaştırılmış Öğretim stratejileriyle her öğrenci düşünülenden daha sıkı çalışabilir ve hedeflerine ulaşabilir. Teknoloji, sınıfları dünyaya açıyor ve bu şekilde öğretimin ve öğrenmenin dünya kadar farklı yolunu bize gösteriyor. Teknolojinin bu gücünden yararlanmak bizim elimizde. 
differentiated instruction

Her öğrenci her gün ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir başarı gösterebilir.

Eğer hedeflenen standart test başarılarıysa öğretimi nasıl farklılaştıracaksınız? Biz öğretimimizi farklılaştırmaya çalışıyoruz ama hedeflerimiz öğrencilerimizin standart testlerden aldığı başarılar şeklinde bir zıtlığa yönelik oluyor. Dolayısıyla ölçme ve değerlendirme yaklaşımının da Farklılaştırılmış Öğretime paralel olarak modifiye edilmesi gerekiyor. Yani Süreç Değerlendirmesi kavramına sarılmak gerekiyor. Süreç odaklı ölçmenin verileri nereden gelir? Küçük gruplar, bireysel çalışmalar, tüm sınıfın katıldığı tartışmalar, portfolyolar, çıkış bileti, ev ödevi, anketler, öğretmen gözlemi, öğrencinin tuttuğu notlar… Böylece öğrencileri daha geniş bir perspektifle değerlendirme imkanı bulacaksınız. İyi planlanmış Farklılaştırılmış Öğretim stratejileri ve ölçme-değerlendirme yöntemleriyle her öğrenci düşünülenden daha sıkı çalışabilir ve hedeflerine ulaşabilir.

Aşağıda, geleneksel sınıflarla farklılaştırılmış sınıflar arasındaki farkları bulabileceğiniz bir tablo paylaşıyorum.

Geleneksel-Farklılaştırılmış

Yararlanılan kaynaklar: http://www.amazon.com/Differentiated-Classroom-Responding-Needs-Learners/dp/1416618600/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1455477919&sr=1-1&keywords=differentiated+classroom

Eğitim Teknolojileri Zirvesi

2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ilki düzenlenen ve sıradışı konseptiyle zihinlerde yer etmeyi başaran Eğitim Teknolojileri Zirvesi, bu yıl Radisson Blu Hotel’de gerçekleşiyor. Eğitimcilerin büyük ilgi gösterdiği zirve, konusundaki uzman eğitimcileri, eğitim kurumlarını, eğitim teknologlarını, medya mensuplarını, teknoloji sağlayıcılarını, velileri ve öğrencileri bir araya getirerek, tecrübelerin paylaşılmasını, yeni fikirler/sonuçlar elde edilmesini ve güncel gelişmelerin takibini sağlayan interaktif bir platform olma misyonunu taşıyor.

Zirve, “İlham Ver, İlham Al” temasıyla eğitimin bugününü ve geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Neler Konuşulacak?

http://www.egitimteknolojilerizirvesi.com/images/neler-konusulacak.png

Eğitim Teknolojileri Zirvesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve kayıt olmak için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.egitimteknolojilerizirvesi.com/

Eğitimin Geleceğine Yön Verenlerin Zirvesi

2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ilki düzenlenen ve sıradışı konseptiyle zihinlerde yer etmeyi başaran Eğitim Teknolojileri Zirvesi, bu yıl da Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Eğitimcilerin büyük ilgi gösterdiği zirve, konusundaki uzman eğitimcileri, eğitim kurumlarını, eğitim teknologlarını, medya mensuplarını, teknoloji sağlayıcılarını, velileri ve öğrencileri bir araya getirerek, tecrübelerin paylaşılmasını, yeni fikirler/sonuçlar elde edilmesini ve güncel gelişmelerin takibini sağlayan interaktif bir platform olma misyonunu taşıyor.

14 Mart 2015’te Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş kampüsünde gerçekleşecek zirve, Geleceğe Yön Verenler temasıyla eğitimin bugününü ve geleceğini takip eden eğitim kurumlarını, iş dünyasını, medyayı, öğrencileri ve velileri bir araya getirmeyi hedefliyor.
Zirve koordinatörü Işıl Boy, geçen yıl A. Einstein hologramı ile katılımcılara heyecan verici bir deneyim yaşattıklarını ve aynı heyecanlı anları bu yıl da A. Graham Bell hologramı ve birbirinden değerli konuşmacıları bir araya getirerek yaşatmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Eğitim Teknolojileri Zirvesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve kayıt olmak için aşağıdaki linki tıklayınız:
http://www.egitimteknolojilerizirvesi.com/

Eğitim Teknolojileri Zirvesi

Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin amacı eğitimcileri, teknoloji şirketlerini, girişimcileri, yöneticileri ve medyayı bir araya getirmektir. Bu zirvede alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar bir araya gelecek, çalıştay ve paneller düzenlenecektir. Türkiye’de ilk kez organize edilecek olan bu zirvenin hedefi teknolojinin ve internetin şekillendirdiği günümüz dünyasında yepyeni sorular yönelterek yeni eğitim trendlerini öğrenmek ve iyi örneklerden ilham alarak motive olmaktır. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Rektör Yardımcılığı bünyesinde kurulan Akademik ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nun bir etkinliğidir.

teknolojizirve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Işıl Boy
Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Rektör Yardımcısı Danışmanı
Eğitim Teknolojieri Zirvesi Koordinatörü

Ayrıntılı bilgi için: http://egitimteknolojilerizirvesi.com/