Mesleki Gelişim ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Öğretmenler İçin 20 Temel Psikoloji İlkesi

Her öğretmenin merak ettiği, araştırmak istediği ve gerçekten bilgi sahibi olmak istediği (veya her öğretmenin mutlak bilgi sahibi olması gereken de diyebiliriz) bazı konular vardır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki şu sorularla başlayabiliriz.

Öğrenciler nasıl düşünür ve öğrenir?
Öğrencileri ne motive eder?
Öğrencilerin öğrenmesi için sosyal bağlam, kişilerarası ilişkiler ve duygusal iyi olma hali niçin önemlidir?
Sınıf en iyi nasıl yönetilir?
Öğrenci gelişimi nasıl ölçülür?

Her bir soru altında toplanan, okul öncesinden lise sona kadar geçerli olan 20 temel psikoloji ilkesini açıklayan bu çalışma, öğretmenler için son zamanlarda yayınlanmış en faydalı kaynaklar arasında yer almaktadır. Çalışmada yer alan her bir ilke yukarıdaki sorulara göre sınıflandırılmakla birlikte, açıklaması yapılmış ve öğretmen öğrenciler tarafından ilkenin ne ifade ettiği, nasıl anlamlandırıldığı da ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş. Dolayısı ile, öğretmenlerin bu makaleyi irdeleyerek okuması için buraya 20 temel ilkeyi yazmıyoruz. Sayfanın sonundaki linkten, dokümanı PDF olarak indirebilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

OKUL ÖNCESİNDEN LİSE SONA: ÖĞRETMENLER İÇİN 20 TEMEL PSİKOLOJİ İLKESİ

Türk Eğitim Derneğinin Düşünce Kuruluşu TEDMEM, dünyanın saygın dernekleri arasında yer alan APA (American Psychological Association) tarafından hazırlanmış olan “Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 20 Temel Psikoloji İlkesi” isimli çalışmanın Türkçe yayım haklarını alarak öğretmenlerimizin ve eğitimcilerin hizmetine sunmuştur.

TEDMEM’in APA ile işbirliği içinde Türkçe’ye kazandırdığı “Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 20 Temel Psikoloji İlkesi” isimli çalışmanın öncelikli hedef kitlesi, öğretmenlerimizdir. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin geliştirilmesi için önemli bir kaynak oluşturabilecek çalışma eğitim fakültesi öğrencileri ve eğitimciler için de yararlı bir doküman olacaktır.

Çalışmada, öğretmenlere öğrenme ve öğretme sürecinde, öğrencilerle ilişkileri geliştirmede ve öğrencileri daha iyi anlamada rehberlik edecek nitelikte 20 psikolojik ipucu sunulmaktadır. 20 temel ilkede, öğrencilerin nasıl düşündüğü ve nasıl öğrendiği, onları nelerin motive ettiği, öğrenmelerini etkileyen sosyal ve duygusal faktörlerin neler olduğu, sınıfın en iyi nasıl yönetileceği ve öğrenci gelişiminin nasıl ölçüleceği konusunda bilgiler ve örnekler yer almaktadır.

Çalışmanın öğretmenlerimize ve eğitimcilere yararlı olmasını umar, keyifli okumalar dileriz.

YAYIN EVİ: APA (American Psychological Association)

BASIM VE DAĞITIM: TED (Türk Eğitim Derneği)

BASIM YILI: 2017

Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 20 Temel Psikoloji İlkesi 2.28 MB

İndir (PDF)

Kaynak: https://tedmem.org/yayin/okul-oncesinden-lise-sona-ogretmenler-icin-20-temel-psikoloji-ilkesi

Takip Et