EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

OneNote ile Dijital Eğitime İlk Adım: OneNote Öğreniyorum

Öncelikle Microsoft OneNote ile ilgili şu makaleyi okumadıysanız, lütfen okuyunuz.

Microsoft OneNote: Dijital Bir Defterden Çok Ötesi

 

Microsoft OneNote 2013 yılında en kararlı ve kapsamlı sürümüyle piyasaya sürüldükten sonra klasik öğrenme ve öğretme yöntemlerine yepyeni bir soluk getirdi. Bu yenilikçi yaklaşım öğretmenler ile öğrencileri zaman ve mekandan bağımsız dijital bir ortamda buluşturup dijital eğitimde yeni kapılar açmayı amaçlarken eğitim modellerinin de 21. yüzyıla göre şekillendirilmesine olanak tanıyor.

Microsoft OneNote’un eğitim dünyasına getirdiği yeniliklerden ve sahip olduğu önemli özelliklerden sayfalarca bahsedilebilir. Ancak bütün bu özellikleri etkili bir şekilde kullanıp derslerimize entegre edemedikçe gerçek anlamda bir dijital eğitimden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Bir uygulamanın başarısı dijital eğitim dünyasına getirdiği yenilikçi çözümler dışında uygulamayı kullanan bireylerin platforma ne kadar hakim oldukları, uygulamanın özelliklerinden ne kadar faydalandıkları ve ne kadar zengin dijital içerik üretildiği ile doğrudan alakalıdır.

Microsoft Türkiye & Vizyon Koleji İşbirliği

İşte bu noktada OneNote uygulamasını etkin bir şekilde kullanabilmek, dijital eğitimin sunduğu özelliklerden yüksek verimle istifade etmek ve başka kurumların dijital eğitime dönüşümlerinde yaşayabilecekleri olası problemlere erken çözümler sağlamak amacıyla Microsoft Türkiye ve Vizyon Koleji işbirliğiyle çeşitli kategorilerde 47 adet OneNote temel eğitim videosu bulunan ve sertifika programına sahip bir proje geliştirilmiştir.

OneNote Temel Eğitimi Projesi

OneNote öğreniyorum projesi alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmış olup ilk etapta OneNote temel eğitiminin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Proje halen geliştirilmekte olup, OneNote Class Notebook ve Staff Notebook konularına ilişkin eğitimler ve sertifika programları da OneNote temel eğitimini tamamlayanlara sunulacaktır.

OneNote öğreniyorum projesinin çıkış noktalarından biride OneNote eğitiminde kullanılacak Türkçe kaynak yetersizliğidir. Bu bağlamda OneNote öğreniyorum projesi Ocak 2016 itibariyle arge çalışmaları ile başlamıştır. Aynı ay içerisinde proje ekibi oluşturulup proje hakkında detaylı analizler yapılmıştır. İlerleyen süreçte OneNote temel eğitiminde kullanılacak en temel 10 kategori belirlenip her kategoriye ait başlık ve alt başlıklar oluşturuldu. Bu kategorilerin ve başlıkların belirlenme sürecinde Vizyon Koleji öğretmenlerinden gelen geri dönütler ve Microsoft Türkiye ile yapılan görüşmeler belirleyici birer etken olmuştur.

Kategorilerin belirlenmesinin ardından Şubat ayı itibariyle 47 adet başlığa ait metinlerin yazımına başlanmıştır. Metinler yazılırken eğitimi alacak hedef kitleyi sıkmayacak kadar kısa, verilmek istenen bilgiyi aktarabilecek kadar da uzun olması hesaba katılmıştır. Bu doğrultuda 47 adet 60–120 sn aralığında OneNote temel eğitimi videolarının kaydına Mart ayında başlanmıştır. Nisan ayı itibariyle çeşitli kategorilerden oluşan sertifika programına uygun soru havuzu ölçme değerlendirmeye uygun bir biçimde hazırlanmıştır. Son olarak hazırlanan bütün bu içeriklerin sertifika programıyla entegrasyonu için online öğrenmeye uygun İnternet sitesi hazırlanıp Nisan ayı sonunda OneNoteogren.com & OneNoteogreniyorum.com sitelerinde Microsoft Türkiye ve Vizyon Koleji işbirliğinde hizmete geçirilmiştir.

OneNoteogren.com & www.OneNoteogreniyorum.com İnternet sayfalarından yürütülen projede 10 farklı kategoriye ait 47 adet video olarak sunulan eğitimleri tamamlayan herkes 30 soruluk sınavı başarıyla tamamladıkları takdirde Microsoft onaylı OneNote temel eğitimi yetkinlik sertifikasına sahip olabilecekler.