Makaleler

Flipped Classroom Modelinin Etkili Bir Şekilde Yürütülmesi İçin En İyi Uygulamalar Nelerdir?

Alanında uzman eğitimcilerin görüşlerine yer verilen bu makalede, flipped classroom modelinin mantığı yeniden sorgulanıyor ve modelin uygulanışında olması gereken noktalar bir kez daha hatırlatılıyor. Peter Pappas ve Edutopia blog yazarlarından Andrew Miller’in konuyla ilgili görüşlerini sizler için tercüme ettim.

ack
Peter Pappas’ın Cevapları
Peter Pappas bir öğretmen, yazar ve teknoloji, öğretim ve eleştirel düşünmenin birleşimini keşfeden bir uzmandır. Copy/Paste ismindeki meşhur blogu öğrencilere öğrenme sorumluluğunu devretmeye adamıştır. Bu blogda bir çok ders fikirleri- özellikle tarih dersi için- vardır. Peter’ı Twitter’dan takip edin @edteck

Flipped Classroom yeni bir öğretim metodu, öğretmenin yerine geçen bir metot ya da ödevin yerine videonun kullanılması falan değildir. Flipped Classroom sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışıdır. Geleneksel olarak bilgi tek bir şekilde aktarılırdı. Öğretmen burada neyin bilinmesi gerektiğine ve bilinebileceğine karar veren bilgindi. Öğrenciler ise sınıfta bilgiyi alan ve sınıf dışında ödev yoluyla bunu asimile eden pasif içerik tüketicileriydi.

Dijital devrim bilgiyi paylaşmayı son derece kolaylaştırdı. Neden sınıftaki değerli zamanı çocuklarımıza bir şeyler anlatarak geçiriyoruz? Flipped modelde bu anlatım ödevler aracılığıyla sağlanıyor. Bu demek oluyor ki öğrenciler sınıfta eleştirel düşünerek konunun detaylarına inebiliyorlar.

Sınıfını bu şekilde dönüştüren öğretmenler sınıftaki süreyi tartışmalara, münazaralara, Socratic seminerlere, proje tabanlı çalışmalara ve öğrenci sunumlarına ayırabiliyor. Evde ise öğrenciler zaten bildikleri konuya hızlıca bir göz atıyorlar ya da gerektiği taktirde daha fazla zaman ayırıyorlar. Birden fazla video, içeriğin farklı şekilde aktarılmasını kolaylaştırır.

Sınıfı dönüştürmeye başlarken bir öğretmen kendisine şu dört soruyu sormalı:

Ünitenin hangi alt konusunu öğretiyorum?
Konunun parçaları video ödev olarak veya bir web içeriği yoluyla aktarılabilir mi?
Hangi öğrenci merkezli sınıf içi aktiviteler için zamanım var?
Bu aktiviteleri desteklemek için hangi web kaynakları vardır (ya da oluşturabilirim)?

Öğretmenlerin bir anda video üreticileri olmasını beklemek yersizdir. Zaten Teacher Tube, Khan Academy, EDU YouTube ve Apple ITunes U gibi bir çok online koleksiyonlar mevcut. Öğrenciler online video materyali hazırlamada ya da keşfetmede aktif rol alabilirler. TEDEd de ücretsiz öğretim materyalleri sunuyor.

Sınıfları dönüştürmek, öğretmenleri içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden öğrenmede bireysel güdümlü ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizördür.

ack2
Andrew Miller’ın Cevapları

Andrew Miller eğitim danışmanı, ASCD Faculty üyesi, Buck Institute for Education’da National Faculty üyesi ve ASCD ve Edutopia’nın düzenli yazarlarındandır.

Video uzunluğu ve teknoloji ile alakalı sorulardan konuşabiliriz aslında ama bence odaklanılması gereken en önemli iki şey meşguliyet (engagement) ve biçimlendirici (Formative) değerlendirmedir.

Birçok eğitimci öğrencilerin videoyu izlemeyeceği veya videodaki içeriği alamayacağı konusunda endişelidir. Bundan emin olmanın tek yolu “flip”i bazı senaryo, problem ve durumlarda incelemektir. Mesela, Proje Tabanlı Öğrenme burada işe yarar. PBL içeriği bilme ihtiyacı doğurur ki, bu ihtiyaç “flip” edilen içerik içinde geliştirilebilir. Oyun Tabanlı Öğrenme de işe yarayabilir çünkü oyunlar duruma dayalı öğrenme deneyimi sağlar ve içeriği kullanma ve öğrenme ihtiyacı doğurur. Bu içerik sınıfta “flip” edilebilir (dönüştürülebilir). Yine söylüyorum, meşguliyetle birlikte öğrenme ihtiyacı doğar ve dönüştürülmüş içerik üzerine odaklanılır.

İkinci önemli şey biçimlendirici değerlendirmedir. Harika öğretmenler bu değerlendirmeyi sadece içeriğin anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek için değil aynı zamanda uygulamalarını yansıtmak için de kullanırlar. Bu değerlendirme sadece, öğrenciler dönüştürülmüş içerikle meşgul olduktan sonra yürütülürse bir anlam ifade eder. Bu sadece farklılaştırmayı mümkün kılmaz aynı zamanda öğretme ve öğrenme sürecini değerlendirmeyi de mümkün kılar. Öğrencileri aktif olarak öğrenme sürecine katan ve biçimlendirici değerlendirme ile kombine edilen yöntemler “flipped classroom”un etkili bir öğretim modeli olduğunu gösterir.
Josh Stumpenhorst’un cevapları

Josh Stumpenhorst Chicago’da 6. Sınıf Dil Sanatları ve Sosyal Bilimler öğretmeni. 2012’de Illinois Yılın Öğretmeni ve Yılın Bilgisayar Eğitimcisi seçildi. 2011’de ISTE Yükselen Lider ödülünü aldı. www.stumptheteacher.blogspot.com sitesinde yazıyor. Twitter adresi @stumpteacher:

Flipped Classroom ya da Flipped Model daha önce yazılarımda bahsettiğim bir kavram, ve bu yüzden birçok kişi beni “Dönüştürülmüş Düşman” (Flipped Enemy) olarak görüyor. Jon Bergmann bana göre mükemmel bir eğitimci ve bazı çalışmaları gerçekten harika. Herhangi bir yeni hareket ya da strateji ile birlikte hem bunun destekçileri hem de karşı çıkanları olacaktır. Bunların hepsi en iyisini bulmak için oluyor.

Daha açık olmak gerekirse ben bireyselleştirilmiş öğrenmenin ve her bir bireye potansiyellerine ulaşmada yardımcı olmanın destekçisiyim. Ben değişimin ve öğrencilere içeriğin verilmesinde farklı opsiyonlar sağlayan öğretimin destekçisiyim. Jon, Tam Öğrenme modeli üzerine konuşur ve ben bu metodun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki, ben de benzer konseptler kullanarak öğretiyorum.

Benim kuşkularım geleneksel flipped classroom modeli veya Jon’un Birebir Flipped (Flipped 101) olarak adlandırdığı modelde iki basit fikir arasında oluyor: Birincisi ödevin kullanılması ve ikincisi ders anlatımına olan bağlılık. Bütün bir modeli bunlar üzerinden eleştirmek adil olmasa da öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu ders anlatımlarını eve ödev olarak veriyor ve böylece öğrenciler için okul gününü uzatmış oluyor. Dahası tüm öğrenciler evde az destekle ya da desteksiz basitçe hazırlanmış videoları seyretmeye zorlanıyor. Aslında Flipped modelden ziyade bunun bu şekilde uygulanmasına karşıyım.

Okul günlerini ve müfredatı, öğretmenlere konseptlerin daha derinine inmede yeterli zaman sağlayacak hale getirirsek, bu modellere ihtiyaç duyulacak mıdır?

Kaynak: http://blogs.edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2013/12/response_to_flip_or_not_to_flip_a_classroom_-_that_is_the_question.html