EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Flipped Classroom Nedir? (1.Bölüm)

Flipped Classroom, batı dünyasında son 3 yıldır en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Bir yazı dizisi olarak başladığımız bu konuyu detaylı şekilde ele alacağız. İsterseniz bu ilk yazımızda kavramın nasıl ortaya çıktığından bahsedelim.
2001 yılında Marc Prensky, Dijital Yerliler Dijital Göçmenler kitabında ilk defa “dijital yerli” terimini ortaya attı. Bu eserde günümüz çocukları ve onların öğretmenleri arasındaki nesil farkını tanımlamak için yerli ve göçmen benzetmesi yaptı (Van Slyke, 2003).

flip_2

Onlar her yerde; metroda kulağında IPOD’u ile müzik dinleyen ve elinde cep telefonu ile yazışan genç kız. Seni bilgisayar oyununda yenebilen, ve cep telefonu ve laptoptaki karmaşık problemleri çözebilen sekiz yaşındaki çocuk. Bilgisayar çöktüğünde problemi hemen çözebilen ofisteki genç stajyer. İşte bunlar dijital yerlilerdir (Palfrtey & Gasser, 2008).

tvscreen

Gerçek şu ki, bu jenerasyon çok özel. Onların çalışması, ödev yapması, okuması ve birbirleriyle iletişim kurması öğretmenlerinin büyüme tarzından çok farklı. Bu jenerasyon farkının en etkili sebeplerinden birinin teknoloji olduğu çok açıktır. Modern teknoloji insanların hayatını etkiliyor ve değiştiriyor. Bu değişimin en büyük hissedarı çocuklar oluyor. Dolayısıyla, eğitim dünyası bir dakika ayırıp geleneksel metot, yaklaşım, iletişim, sınav ve etkileşimin öğrencilerle ne kadar uyumlu olduğunu iyice düşünmeli.

flip_4

Mitchel Resnick (2002) bu konuyu şöyle yorumluyor:
“ Bugün çocukların okullarda öğrendikleri bir çok şey kağıt-kalem devri için tasarlanmıştır. Bizim, müfredatları dijital çağa uygun olarak güncellememiz gerekiyor. Bunun birinci sebebi açık: Okullar öğrencileri dijital toplumda hayatta kalmak için gerekli düşünce ve becerilerle donatmalıdır. Bir de ikinci sebebi var: Yeni teknolojiler sadece öğrencilerin neler öğrenmeleri gerektiğini değiştirmiyor, neler öğrenebileceklerini de değiştiriyor” (s.36).
Buna paralel olarak Caperton (2012) diyor ki “Yılların araştırması şunu kanıtladı, yeni bilginin bireyler tarafından özümsenmesi yapılandırmacı, üretici aktivitelerle mümkün, ders anlatımlarının pasif bir şekilde sindirilmesiyle değil.”

flip_3

Watters’a göre (2012) flipped classroom çok yeni bir terim değil ve Khan Academy ya da TED Talks tarafından da bulunmamıştır. Video çekimi derslerin ödev olarak verilmesi Colorado’da matematik öğretmeni olan Karl Fisch’e kadar dayanır. Daniel Pink (2010) “flip thinking” ya da “Fisch flip” ismini verdiği bir hikaye çalışmasını gündeme getirdi. Fakat bunlardan daha önce bir çok eğitimci derslerini dönüştürmenin yollarını arıyordu: kimya öğretmeni Jonathan Bergmann ve Aaron Sams (2007) derslerini kayda aldılar.
Aaron Sams ve Jonathan Bergmann (2013), bu modelde öğrencilerin kayda alınmış dersleri ödev olarak izlediğini ve çalışmalarını sınıf içinde yaptıklarını vurguladı. Bergmann, diğer iki eş yazarla birlikte, flipped classroom konusunda söylenen bazı yanlış anlamaları düzeltmeye çalışıyor: Mesela, flipped modelin sadece online videolardan ibaret olmadığının altını çiziyorlar. Birçok insanın, flipped classroom dendiğinde, aklına hemen videoların geldiğini söylüyorlar. Flipped modelin ders esnasında gerçekleşen anlamlı öğrenme aktiviteleri olduğunu hatırlatıyorlar (Hertz, 2012).

Tom Foust (2012) fipped modelin yeni bir kapı açtığını, ve öğrencilerin öğrenme merak ve isteğini ateşlediğini belirtiyor. Jonathan Martin (2011) şu tavsiyelerde bulunuyor:
“ Derslerinizi dönüştürün, yani öğrenciler sizin derslerinizi (veya MIT profesörleri ve Salman Khan gibi uzmanların derslerini) ödev olarak izlesin ve dinlesin ve siz de sınıf zamanınızı, öğrencilerin daha önceden ödev olarak yaptığı, sınıf içi çalışmalara ayırın: problem çözün, grup çalışmaları yapın, araştırın, işbirliği yapın, çizin ve üretin. Sınıfları laboratuvar veya stüdyo yapın, fakat içerik aktarımını da sağlayın.”


Bir sonraki makalede; flipped modelin tanımı ve öğretmen görüşlerini sizlerle paylaşacağız.

Kaynaklar:

Caperon, I. H., (2012), Before we flip classrooms, let’s rethink what we are flipping to. Education Trends. Retrieved from http://www.edutopia.org/blog/rethinking-the-flipped-classroom-idit-harel-caperton
Foust, T. (2012). Special guest article: A tip of the hat to the flip of the class. Illinois Music
Educator, 73(2), 100.
Hertz, M. B. (2012). The flipped classroom: Pro and con. Technology Integration. Retrieved
from http://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz
Martin, J. (2011). Advancing the flip: Developments in reverse instruction. Connected
Principals. Retrieved from http://connectedprincipals.com/archives/2775
Palfrey, J., & Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of digital
natives.
Pink, D. (2010). Think tank: Flip-thinking-the new buzz word sweeping the US. The
Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/finance/businessclub/7996379/Daniel-Pinks-Think-Tank-Flip-thinking-the-new-buzz-word-sweeping-the-US.html
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: On the Horizon, 9(5), 1-6.
Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20
Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
Resnick, M. (2002). Rethinking learning in the digital age. In the Global Information
Technology Report: Readiness for the Networked World. 3, 32-36.
Samberg, D. (2013). The school of tomorrow is happening today. Verizon Wireless News
Center. Retrieved from http://news.verizonwireless.com/news/2013/01/school-of-the-
future.html
Sams, A., & Bergmann, J. (2013). Flip your students’ learning: Educational Leadership,
70(6), 16-20.
Van Slyke, T. (2003). Digital natives, digital immigrants: Some thoughts from the
generation gap. The Technology Source. Retrieved from
http://depd.wisc.edu/html/TSarticles/Digital%20Natives.htm
Van Vuuren, L. (2013). Technology and generation gap. Retrieved from
http://emspot.com/technology-and-the-generation-gap/
Watters, A. (2012). Top ed-tech trends of 2012: The flipped classroom. Retrieved from
http://hackeducation.com/2012/11/28/top-ed-tech-trends-of-2012-flipped-classroom/