Etkinlikler

Altın Çağ Döneminde Değerler Eğitimi Sempozyumu’12

Altın Çağ Sempozyumu
Değerler eğitimi, öğrencilerimizin sevgi, saygı, barış, iyimserlik, duyarlı olma, özgür düşünebilme, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk, adalet, güven, yardımseverlik v.b daha birçok manevi ve kültürel değeri tam olarak kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri için yapılacak olan bilgilendirme, okul içi ve okul dışı etkinlikler, yarışmalar vb. gibi uygulamaları içermektedir.Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle geliştirmelerini sağlamak, onları bu değerleri bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanabilmelerine yardımcı olmak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere rehberlik etmek bu projenin temel amaçlarıdır.

Bu sebeple, İhlas Koleji Değerler Eğitimi konusunda ulusal düzeyde bir sempozyum düzenliyor. Sempozyumda Türkiye genelindeki akademisyen, öğretmen, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, yapılan iyi örnekler, uygulamalar ve fikirleri paylaşmak amaçlanmaktadır.Bilgi için: http://www.altincag.org/
www.ihlaskoleji.com

Takip Et