Etiket arşivi: öğretmen

İçe Dönüklerin Gücü

Sosyal olmanın ve dışa dönüklüğün her şeyden önemli olduğu bir kültürde, içe dönük olmak zor, hatta utanç verici olabilir. Ancak, Susan Cain bu tutkulu konuşmada, içe dönüklerin dünyaya olağanüstü yeteneklerini göstermeleri gerektiğini ve cesaretlendirilip takdir edilmeleri gerektiğini savunuyor.

introvert
Susan Cain’in konuşmasından kesitler;

“Günümüzdeki tipik bir sınıfı düşünürseniz: Ben okula giderken, sıralarda otururduk. Sıra sıra dizilmiş sandalyelerde oturur ve işimizin büyük kısmını kendi kendimize yapardık. Ancak bugünlerde tipik bir sınıfa bakarsanız sıraların toplu olarak dizildiğini görürsünüz, birbirlerine bakan dört beş altı yedi çocuk. Ve çocuklar sayısız grup çalışmaları yapıyorlar. Matematik ve kompozisyon gibi yalnız başına düşünme gerektireceğini düşündüğünüz konularda bile çocukların komite üyeleri gibi davranmaları bekleniyor. Kendi başına çalışmak isteyen çocuklar da çoğunlukla çıkıntı hatta daha kötüsü problemli olarak görülüyor. Ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu ideal öğrencinin içe dönük değil, dışa dönük olduğunu söylüyor, araştırmaya göre içe dönüklerin notlarının daha iyi olmasına ve daha bilgili olmalarına rağmen.”

“Çocuklara birlikte çalışmayı tabii ki öğretmeliyiz, ancak kendi başlarına çalışmayı da öğretmeliyiz. Bu dışa dönük çocuklar için de geçerli. Kendi başlarına çalışabilmeliler çünkü derin düşüncelere o şekilde ulaşabilirler.”

Video;

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın:

Öğretmenin, Öğrenci Başarısına Katkısı Nedir?

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim profesörü olan John Hattie, 2009 yılında yayınlanan Visible Learning adlı kitabında, çok önemli bir meta analiz çalışmasına yer verdi. 15 yıla yakın süren araştırma için, yaklaşık 50 bin araştırma ve 800 meta analizini taradı. Milyonlarca öğrencinin verisini içeren çalışma, okullarda, öğrenmeyi geliştirme konusunda işe yarayan yöntemleri bulmak için bugüne kadar yapılmış en büyük kanıta dayalı araştırma niteliğini taşıyor.Hattie, öğrenci başarısını etkileyen faktörleri 6 alanda inceledi: Öğrenci, Ev, Okul, Müfredat, Öğretmen, Öğretim stratejileri
Bu analize bağlı olarak, bir öğrenme ve öğretme modeli de geliştirdi. Her faktör için etki büyüklüğü (EB) analizi yaparak, 0,40 ve üstünde olan verileri “etkili” kabul etti. Bu şekilde yapılan bir analizi incelemek için, yalnızca “0,40’tan büyük” diye bir yorum yapmak doğru olmayabilir çünkü detaylı okuyunca farklılıklar oluşabiliyor. Örneğin ev ödevinin etki büyüklüğü, okulun ilk yıllarında bunun altındayken, lisede oldukça üstünde seyrediyor. Dolayısıyla bazen farklı düzeylerde detaylı okuma yapmak, bize yorumlama şansını veriyor.
Hattie’nin çalışmasıyla ilgili bazı sonuçları, bundan sonraki yazılarımda da paylaşacağım. Bu ayki yazımın odağı, öğretmen faktörü…
“Öğretmenler fark yaratır” genel kabul görmüş bir algıdır ancak bazen yanıltıcı olabilir. Hattie, “Tüm öğretmenler etkili ve uzman değildir, hepsinin öğrenciler üzerinde çok güçlü etkileri yoktur” diyor ve uzman öğretmenleri,
– Mücadeleci, meydan okuyan
– Mesleği derinlemesine temsil eden
– İzleme ve geribildirime odaklanmış
olarak 3 temel yaklaşımla tanımlıyor. Hattie’ye göre, uzman bir öğretmen, meslektaşlarıyla düzenli aralıklarla öğretimin kalitesini tartışmak ve değerlendirmeler yapmak için şu konularda konuşur:
– Meslektaşlarının ve kendi öğrencilerinin, öğrenme çıktılarının ilerlemesini
– Öğretimlerini nasıl geliştireceklerini
– Öğretimlerini nasıl değiştireceklerini
– Yaptıklarının yeterli etkiyi sağlamadığını anladıklarında, bunu değiştirip geliştirmeyi kanıtlara bağlı olarak nasıl yapacaklarını
Öğretmen faktörünü incelerken de şunları analiz ediyor:
1. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi: EB: 0,11
Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, bazı becerilerde yüksek etkiye sahip olmasına rağmen, etkili öğrenme sonuçları üzerindeki etkisi, önemsenmeyebilecek kadar düşüktür. Bu doğrultuda, öğretmen okullarında okuyan öğrencilerin, önyargılarından kurtulabilmeleri için, öğretimi öğrencilerinin gözünden görebilmeye cesaretlendirilmeleri gereklidir.
2. Mikro öğretim: EB: 0,88
Mikro öğretim; analiz, yansıtma, canlandırma, kayıt, gözlem ve geribildirimi kapsayan ve daha çok aday öğretmenlerde kullanılan öğretim laboratuvarı benzeri uygulamalara denir. Bu uygulama, her tecrübeden öğretmen için kullanılabilir ve birebir çalışıldığı için de öğrenci başarısına oldukça yüksek oranda etki sağlar.
3. Öğretimin kalitesi: EB: 0,44
Bu kapsamda analiz edilen araştırmaların büyük çoğunluğu, öğretmenlerin öğrenciler tarafından değerlendirilebildiği üniversitelerde yapılmıştır. Burada; zorlayıcı, yüksek beklentileri olan, kendi branşlarını öğrenmek için cesaretlendirici ve branşlarını en yüzeyden en derinine kadar değerli bulan öğretmenler, öğrenciler tarafından kaliteli ve iyi öğretmenler diye tarif edilir. “Öğrenmenin görünürlüğü, öğrenci gözüyle algılandığı gibi, öğretmenler tarafından da algılanabilmelidir ki ona göre görünür öğretim yapılabilsin diyen” Hattie, aynı zamanda yetersiz öğretimin etkilerinin yıkıcı olabileceğini belirtiyor; hatta bu etkinin sonraki yıllarda da süreceğine dikkat çekerek, “kaliteli öğretim”in altını çiziyor.
4. Öğretmen öğrenci ilişkisi: EB: 0,72
Öğretmen öğrenci iletişiminde farklı boyutlar bulunuyor. Özellikle emir verici ve yönlendirici olmayan, empati becerisi yüksek ve teşvik edici olan öğretmenlerin, öğrenci başarısına, görünür öğrenmeye etkisinin büyük olduğu yorumlanıyor.


5. Mesleki gelişim programları: EB: 0,62
Mesleki gelişim programlarının, öğretmenlerin öğrenmesi üzerindeki etkisi açıkça görülüyor (EB: 0,90) ama davranışlarını-öğretimlerini değiştirmeye aynı şekilde etki etmiyor (EB: 0,60). Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının öğrenmeye karşı tutumları ise daha düşük (EB: 0,42) ve öğrencilerin öğrenmesinin, başarısı üzerindeki etkisi çok daha düşük (EB: 0,37). Bu sonuçlardan görüldüğü gibi, öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda da fark yaratan yöntemler olmalı ki öğrenci başarısına etki etsin. Bu konuda en yüksek etki gösteren mesleki gelişim yöntemleri ise şöyle:
– Sınıfta öğretim sırasında yapılan gözlem
– Mikro öğretim
– Görüntülü ve sesli kayıtlar üzerinden geribildirim
– Pratik yaptırarak geribildirim
6. Beklentiler: EB: 0,43
Öğretmenlerin beklentisini “Şaşırmaya hazır ol” anlayışı özetleyebilir. Okulun ve öğretmenin zorlayıcı olması, öğrencilerin kapasitelerine uygun, ölçülebilir ve yüksek alan bilgisiyle öğretimi gerçekleştirmesi, öğrencinin başarısı üzerinde yüksek etkiye sahip.
7. Öğrenciyi etiketlememek: EB: 0,61
Araştırmaların çoğu, öğrenci başarısından çok yapabilirliğine odaklanıyor. Öğrencileri; özel eğitim çocukları, üstün yetenekliler gibi kategorilere ayırmak değil, bilişsel ve gelişim özelliklerine uygun öğretim gerçekleştirmek, yapabilirlik üzerinde büyük etkiye sahip.
8. Öğretmenin açıklığı, anlaşılırlığı: EB: 0,75
Burada sözü edilen, öğretmenlerin öğrenme ve öğrenme başarısı konusundaki eğilimlerinin, öğrenciler tarafından açıkça anlaşılabilmesi ve gözlemlenebilmesidir. Hatta etki, öğrencilerin öğretmenlerini gözlemlemesinden ziyade, değerlendirebildiklerinde daha fazla artmaktadır.
Sonuç olarak Hattie, şöyle diyor, “Öğrenci başarısında %50 oranla genetik, %30 oranla öğretmen ve %20 diğer faktörler etkilidir”. Açıkça görülüyor ki öğrencilerin başarısına etki eden faktörler içerisinde, değiştirebileceğimiz en büyük oran, öğretmenlerdir. Bu noktada altını çizmek gerekir ki bir öğrencinin, öğretmeni kim olursa olsun aynı kalitede öğretim alabilmesi, bütünsel başarı için kaçınılmaz bir gerçektir. Okulların, bütünsel olarak öğretmekten çok öğrenmeye odaklanması, YOOK (Yaşam için Olumlu Okul Kültürü) oluşturmak için çalışması gerekir.
Bu analizi derinlemesine çalışınca, okullarımızı, meslektaş çemberleri yoluyla öğrenme çıktılarına odaklayarak geliştirmemiz gerektiğinin altını bir daha çizmeli, bu yönde çalışmaya devam etmek için motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız diye düşündüm.
Her öğretmenin, öğrencisinin başarısına etkisinin sabit olmadığını düşünerek, onların öğrenme ve gelişimini izlemeye, artırmaya odaklanmış değişim uzmanları olarak çalışması gerekiyor. Bunun için de meslektaş çemberleri ve bu çemberlerde öğrenme yoldaşlarına çok iş düşüyor.

Kayhan Karlı
Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın:

Bu Teşekkür Sizi de Kahraman Yapar

“Benim Öğretmenim, Benim Kahramanım”
Çoğumuzun hayatında önemli bir yere sahip eli öpülesi, teşekkür edilesi, vefa borcumuzun olduğu öğretmenler bulunmaktadır. İyi yerlere gelmemize vesile olan bir kahraman öğretmenimiz vardır. Böyle bir öğretmene yapılan sürpriz ve sıradışı bir teşekkür, kim bilir ne kadar mutluluk verici olur. İşte http://myteachermyhero.com adresi bu sunuşu onlara yapmamız için tasarlanmış çok güzel bir site. Site vasıtasıyla hem de görüntülü olarak teşekkür mesajınızı, öğretmeninize iletebilirsiniz.


http://www.myteachermyhero.com

 

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın: