Etiket arşivi: öğrenci merkezli

İçe Dönüklerin Gücü

Sosyal olmanın ve dışa dönüklüğün her şeyden önemli olduğu bir kültürde, içe dönük olmak zor, hatta utanç verici olabilir. Ancak, Susan Cain bu tutkulu konuşmada, içe dönüklerin dünyaya olağanüstü yeteneklerini göstermeleri gerektiğini ve cesaretlendirilip takdir edilmeleri gerektiğini savunuyor.

introvert
Susan Cain’in konuşmasından kesitler;

“Günümüzdeki tipik bir sınıfı düşünürseniz: Ben okula giderken, sıralarda otururduk. Sıra sıra dizilmiş sandalyelerde oturur ve işimizin büyük kısmını kendi kendimize yapardık. Ancak bugünlerde tipik bir sınıfa bakarsanız sıraların toplu olarak dizildiğini görürsünüz, birbirlerine bakan dört beş altı yedi çocuk. Ve çocuklar sayısız grup çalışmaları yapıyorlar. Matematik ve kompozisyon gibi yalnız başına düşünme gerektireceğini düşündüğünüz konularda bile çocukların komite üyeleri gibi davranmaları bekleniyor. Kendi başına çalışmak isteyen çocuklar da çoğunlukla çıkıntı hatta daha kötüsü problemli olarak görülüyor. Ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu ideal öğrencinin içe dönük değil, dışa dönük olduğunu söylüyor, araştırmaya göre içe dönüklerin notlarının daha iyi olmasına ve daha bilgili olmalarına rağmen.”

“Çocuklara birlikte çalışmayı tabii ki öğretmeliyiz, ancak kendi başlarına çalışmayı da öğretmeliyiz. Bu dışa dönük çocuklar için de geçerli. Kendi başlarına çalışabilmeliler çünkü derin düşüncelere o şekilde ulaşabilirler.”

Video;

Öğrenmeye Akılcı Bir Yaklaşım

brain
Aşağıda, sizlere öğrenmeye beyin temelli bir yaklaşım sunan çok kaliteli bir infografik sunuyoruz. Öğrenmeye farklı bir açıdan bakıp, öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğinden, formal informal öğretime kadar beyindeki kimyasal olaylara değinen bu infografik biz eğitimcilerin üzerinde tekrar tekrar durması gereken harika bir şekilde özetlenmiş hassas ve önemli bilgiler içermektedir. Thinglink kullanarak hazırladığımız bu infografiğin üzerindeki ibarelerden imleci getirerek yazıların Türkçe tercümesini bulabilirsiniz.  Ayrıca, infografiğin en altında, yazının tam metini de bulabilirsiniz.

Beyin devamlı bir genetik- tecrübe etkileşimi ile şekillenir sonuç olarak, her öğrencinin beyni benzersiz bir biçimde düzenlenir.

Her öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu yönlerini gösteren değişken ve karmaşık bir profili vardır öğrencinin bir alandaki başarısı diğer bir alana referans olamaz.

Beynin çok yüksek bir adaptasyon kapasitesi vardır ve öğrencinin beyni öğrenme devam ettikçe sürekli değişir.

Öğrenme tecrübeleri beynin fiziksel mimarisini değiştirir.Beyin birbirileri ile sürekli iletişim halinde olan nöron ismindeki sinir hücreleri ağlarından ve destekleyici hücrelerden oluşmuştur.

Öğrenme deneyimleri, elektriksel ve kimyasal sinyallere dönüştürülürek beynin bir çok bölgesindeki nöronlara aktarılır. Nihayi olarak bu sinyaller beynin belli bölgelerindeki nöron bağlantılarını etkiler ve bu alanlar tekrar düzenlenir.

Beynin, adaptasyonu demek, her öğrencinin yeteneklerinin öğrendikçe geliştiği demektir.

Öğrenme, deneyimlerin çoğunlukla pasif değil, aktif olduğu zaman gerçekleşir.

Öğrenmenin temelinde yatan nöron bağlantılarındaki değişiklik, öğrencilerin öğrenmeyi tutarlı bilgi ile aktif olarak yönelmeleri sonucunda gerçekleşir.

Diğer yandan, bilgiye pasif olara maruz kalmak öğrenmeyi beraberinde getirmez.

Eğitim dili ile, bu, oturularak geçirilen zamanın öğrenmeyi her zaman gerçekleştirmediği anlamına gelir.

Öğrenme hem formal hem informal platformlarda her zaman gerçekleştir Beyin çıkış zili çaldığında öğrenmeyi kesmez.

Okul dışındaki deneyimler öğrencinin yeteneklerini ve beynin şekillenme sürecini devam ettirir.

Dolayısıyla, eğitim sistemleri klasik olmayan eğitimciler tarafından verilen informal eğitimden edinilen deneyimleri de geleneksel okul kazanımları gibi tanımalı ve fırsat vermelidir.

Eğitim stratejileri öğrencilerin farklı ihityaç ve ilgilerini doyurmalıdır.

Öğrenciler aynı temel becerileri kavrarken farklı öğrenme yolları izleyebilir.

Her birey en etkili öğrenmeyi, ilgileri ve ihtiyaçlarının şekillendirdiği tecrübeler aracılığıyla gerçekleştirir.

Geleneksel öğretim, hız belirleyici takvimler oluşturu ve standartlaştırımış müfredat bireysel farklılıkların bir çatı altında toplanmasını müthiş derecede zorlaştırır.

 

Kaynak: http://www.studentsatthecenter.org/brainy-approaches-learning

PDF: BrainyApproachesToLearning_Infographic-PDF_032713.pdf

 

Tercümede yardımlarını esirgemeyen ingilizce öğretmeni Numan Doğan’a EğitimTrend ekibi adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Öğrencileriniz Derslere Zevkle Katılsın

Bayan Ritter, öğrencilere söz hakkı vermeyi daha demokratik ve sistemli bir hale getirmek ve öğrencilerin dersi daha sıkı takip etmelerini sağlamak amacıyla Card-o Matic, adlı sistemi sınıflarında uyguladığını belirtiyor.

Ürettiği bu materyalin, öğrencilerin derse katılımını artırdığını ve dersi daha dikkatli dinlediklerini belirtiyor. Basit bir şekilde, öğrencilerin isimlerini bir karta yazarak, köşesinden geçirdiği bir halka ile kartları sırasıyla çeviriyor ve sırası gelen öğrenciye soru sorarak ya da fikrini söylemesini isteyerek öğrencinin derse katılımını sağlıyor. Bayan Ritter, öğrencilerin kendi adlarının söyleyeceğini, sıranın kendisine geleceğini bildiğinden daha dikkatli bir şekilde dersi dinlediğini, söylüyor. Ayrıca, her bir öğrencinin ismi 3-5 kartta yazdığından, sırası gelen öğrenci “Nasılsa bana tekrar sıra gelmiyecek” gibi bir düşünceye de düşmediğini belirtiyor.

Bu çalışmanın başka yararının da olduğunu belirterek; daha fazla düşünmeye ihtiyacı olan öğrencilere düşünme zamanı verdiğini, sırası gelecek öğrenciyi önceden söylediğini ve o öğrencinin de böyleyece ne söyleyeceğini düşündüğünü anlatıyor.

Buna benzer olarak, öğrenci katılımını artırmaya yönelik ve daha bir çok farklı özellikleri olan, daha önce sitemizde de tanıtımını yaptığımız ClassDojo sitesinin ve triptico programını incelemenizi öneririz.

İlgili Konu: Class Dojo ile Eğlenceli Sınıf Yönetimi

İlgili Konu: Dersleriniz TV Showları Tadında Olsun – Triptico

Aşağıdaki videodan bayan Ritter’ın anlatımını ingilizce olarak dinleyebilirsiniz.