Sınıf Yönetimi

İlgi ve Kontrol İle Pozitif Sınıf Ortamı

Bayan Sinclair, bu videoda sınıfın kontrolünü sağlamak için kullandığı yöntemleri anlatıyor. Bunu yaparken, temelde öğrenci ile daha yakından ilgilenmek ve onların beklentilerine cevap vermek olduğu belirtiyor.

Bayan Sinclair öğrenciler sınıfa girerken, sihirli bir kapıdan girdiklerini, bu kapıdan girdiklerinden sessiz olacaklarını ve en iyi davranışlarını sergileyeceklerini öğrencilerine anlatıyor. Ders başlamadan önce öğrencileriyle ders ortamından farklı olarak, daire şeklinde yerde oturarak bir toplantı yapıyor. Bu toplantıda hemen her öğrenciye söz hakkı verilerek, onların bir gün önce yaşadığı olaylar değerlendiriliyor. Öğrenciler yaşadığı kızgınlık, korku ya da mutlulukları öğretmenle ve diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu paylaşım, öğrencinin parmaklarıyla 1 – 5 yaparak söz almasıyla başlıyor. Bir öğrencinin eğer 1 parmağı havadaysa, o öğrencinin moralinin gerçekten kötü olduğu anlamına geliyor. 5 ise bir problem yok, çok iyiyim anlamına geliyor. Bu şekilde öğrenciler o andaki durumlarını 1 – 5 arasında bir notla belirtiyor. Ders öncesi yapılan bu kısa toplantıyla öğrenci ders dinlemesine engel olacak problemlerini açığa çıkartarak rahatlıyor. Bayan Sincliar bu yöntemle, öğrencilerin birbirlerine daha çok saygı duyduğunu ve sınıfça aile gibi hissettiklerini vurguluyor.

Bayan Sincliar, sınıf yönetiminde öğrencilerin kuralları öğrenebilmesi için yapılan ön alıştırmaların çok önemli olduğunu ifade ediyor. Bu maksatla, okulun ilk yirmi günü sadece sınıf kurallarının uygulanması ile ilgili alıştırmalar yapılıyor. Ders konularının işlenişi bu yirmi günün sonunda başlıyor. Böylelikle öğrenciler, öğretmenin komutlarına göre neyi ne zaman nasıl yapacağını çok iyi öğreniyor.

Bunun bir örneğini izlediğimiz videoda çok iyi görebiliyoruz. Öğrenciler ders öncesi yapılan toplantıdan, sınıf düzeninde yerlerine oturmaya geçerken, öğretmen 1 dediğinde ayağa kalkıyorlar, 2 dediğinde yerlerine doğru yöneliyorlar, 3 dediğinde ise yerlerine oturuyorlar. Öğrenciler, öğretmenin komutlarıyla bu işi çok düzenli biçimde yapıyorlar. Bayan Sincliar, ilk yirmi gün yapılan alıştırmalarla sınıfın kuralları çok iyi öğrendiğini ve bunun sonraki zamanlarda sınıf düzeni ve ders işlenişi bakımından kendilerine zaman kazandırdığını belirtiyor.

 

 

Takip Et