Dil Dersleri EĞİTİM DÜNYASI

Hem Dil Öğren Hem de Dilini Öğret: eTandem

eTandem, eski bir dil öğrenme yöntemi olan Tandem dil öğreniminin elektronik ortamlar aracılığıyla gerçekleştirilmesine verilen isimdir. Birbirlerinin dilini öğrenmek isteyen iki kişinin çeşitli elektronik ortamlarda bir araya gelerek karşılıklı dil öğrenme ve öğretme faaliyetleri, eTandem dil öğrenimi şeklinde adlandırılmaktadır. Diğer bir deyişle, anadilleri farklı iki kişinin birbirlerinin dillerini yabancı dil olarak öğrenmek için tercih ettikleri alternatif bir yoldur.

eTandem

eTandem dil öğrenimine bir örnek vermek gerekirse; anadili Portekizce olan bir Portekizli, Türkçe öğrenmek istiyor. Anadili Türkçe olan bir Türk ise Portekizce öğrenmek istiyor. Bu iki kişi Yahoo Messenger’da bir araya geliyor ve birbirlerine dillerini öğretiyorlar.

eTandem dil öğreniminde, dil öğrenenler dil ortakları veya dil partnerleri şeklinde adlandırılmaktadır. eTandem dil öğreniminin, dil partnerlerine kazandırdığı farklı avantajlar bulunmaktadır. Öncelikle eTandem; dil partnerlerine, hem yabancı dil öğrenme hem de anadillerini öğretme deneyimini bir arada sunmaktadır. Dilin önemli bir boyutu olan ve çoğu zaman göz ardı edilen kültür aktarımını da ana kaynaktan sağlamaktadır. Öğrenen özerkliği sayesinde, dil öğrenme-öğretme sorumluluğu sağlayarak bağımsız dil öğrenim deneyimi ile mekan ve zaman kısıtlamasının önüne geçmektedir.
eTandem dil öğreniminde, dil partnerleri eşit süreye sahiptirler. Örneğin, 30 dakikalık bir buluşmada her bir partner 15 dakikaya sahiptir. Partnerler, içeriği ihtiyaçları doğrultusunda belirlemektedirler. Örneğin, partnerinizden mesleki İngilizce öğrenebilir ve ona mesleki Türkçe öğretebilirsiniz veya partnerinizle Japonca konuşma becerinizi geliştirebilir ve ona Türkçe konuşma becerisi geliştirmede yardımcı olabilirsiniz. Dillerini öğrenme doğrultusunda partnerlerin karşılıklı sorumlulukları vardır. “Benim öğrenmemden sen, senin öğrenmenden ben sorumluyum” anlayışı doğrultusunda işbirliği yaparlar.

Earth boy

eTandem dil öğrenimi, çeşitli elektronik ortamlarda gerçekleşmektedir. Örneğin, internet üzerinden e-mail yoluyla veya Skype’ta; akıllı cep telefonlarıyla veya eTandem’e yönelik hazırlanmış sitelerin aracılığıyla; Facebook üzerinden… Bir eTandem partneri bulmak ve yabancı dil öğrenirken kendi dilinizi de öğretmek istiyorsanız aşağıdaki siteleri ziyaret edebilirsiniz:

http://www.totalingua.com/
http://www.scrabbin.com/
https://www.facebook.com/events/290154431038982/
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/