Kategori arşivi: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Office 365 ile Yenilikçi Yaklaşımlar

Office 365 Eğitim ile yenilikçi yaklaşımlar

Öğrenci ve öğretmenler! Bu yazıyla Office 365 Eğitim’in heyecan verici yeni özelliklerini tanıyarak Microsoft Classroom, School Data Sync, Microsoft Forms, OneNote Ink ve Öğrenim Araçlarını etkin bir şekilde kullanın. Office 365 Eğitim, öğrencilerin odaklandığı, öğretmenlerin esinlendiği yenilikçi yaklaşımlarıyla eğitim hayatına kolaylık ve zeka katıyor. Ve unutmayın, Office 365 Eğitim öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz.

İş akışı sihirbazınız Microsoft Classroom

Bir eğitimcinin idari işlere ayırdığı her dakika, öğrencilerinden çalınan bir dakikadır. Microsoft Classroom, Office 365 Eğitim içinde öğretmen ve öğrencilerin tüm ders ve ödev iş akışlarını yönetebilecekleri tek bir deneyim olarak tasarlandı.

back_to_school1

Microsoft Classroom ile öğretmenler mevcut Office belgelerini, ders materyallerini kullanabilir ya da Word, Excel, PowerPoint gibi tanıdık Office uygulamalarını, OneNote Sınıf Defteri ve Sway gibi heyecan verici yeni uygulamaları kullanarak yenilerini hazırlayabilirler. Her şeyi tek bir yerden yapabilme yeteneğiyle eğitimciler derslere ayırabilecekleri değerli zamanı kazanarak gerçekten önem verdikleri konuya, öğrencilerinin yaşamlarını dönüştürmeye odaklanabilirler.

School Data Sync ile sınıfınızı kolayca yapılandırın

Okul BT yöneticilerinin ilgilenmeleri gereken konular da benzerdir. Bağlı yerleşkelerini takip etmek, genellikle daha stratejik görevlere ayırmaları gereken zamandan çalar. School Data Sync, BT yöneticilerinin mevcut okul sistemlerini Office 365’e bağlamalarına yardımcı olur, öğretmen ve öğrencilerin çoklu oturum açmalarına olanak tanır, Microsoft Classroom kurulumunu otomatikleştirir.

BT yöneticileri burada Office 365 Eğitim ile Microsoft Classroom ve School Data Sync kullanmaya başlayabilirler.

Microsoft Forms hiçbir şekilde sıradan değil

Değerlendirmelerde kullanılan kısa testleri, anketleri hazırlamak zaman alır, genellikle de fotokopi başında zaman geçirmeyi gerektirir. Şu anda Office 365 Eğitim ile birlikte tüm dünyada genel kullanıma sunulan Microsoft Forms ile öğretmenler, öğrenciler, anket, kısa test, soru formları, kayıt belgeleri ve daha birçoklarını özelleştirerek oluşturabilirler. Eğitimciler daha bireyselleştirilmiş öğrenime giderek daha ağırlık verirken, Microsoft Forms, öğretmenlerin, bireysel talimat ve yanıtlardan yararlanma, sorulara alt açılım ekleme ve görsel destek oluşturma yeteneğiyle derslerini özelleştirmelerinin güçlü bir yoludur.

Microsoft Yenilikçi Eğitim Uzmanlarından Laura Stanner, yeni özellikleri sınıfında kullanmaya başladı bile. Bu araçların ona nasıl yardımcı olduğunu burada okuyabilirsiniz.

OneNote Ink içinizdeki Picasso’yu, Pisagor’u ortaya çıkarır

Sınıfta kullanılan teknolojilerin birçoğu klavye ile bilgi girişini gerektirir; ama araştırmalar, dijital mürekkebin ders anlatma kalitesini yükseltebileceğini, öğretmenlere zaman kazandıracağını, öğrencilerin fen ya da matematik problemlerini çözme düzeylerini geliştirebileceğini göstermektedir. OneNote, on yılı aşkın bir süredir dijital mürekkebi (ya da ekran kalemi, parmak, fare ile el yazısını) desteklemektedir. Mac, iOS ve Android cihazlarda da kullanılabilir.

OneNote Ink, artık mürekkep efekti ve mürekkepli matematik asistanı gibi yalnız Windows 10’a özel yeni özelliklere sahip. Bu yeni özellikler öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemekle kalmıyor; gölgeleme, eskiz, taslak çizme, çalışmalarını kaydetme ve fikirlerini sevdikleri gökkuşağı renkleriyle (bu istek bir öğrenciden geldi) paylaşmalarına da olanak tanıyor.

Matematik öğretiminde bir devrimin temelini oluşturan bu özellikler, öğrencilerin düşünme süreçlerini gösterebilmelerini, öğretmenlerin de öğrencilerin düşünme biçimlerindeki eksiklikleri görebilmelerini sağlıyor. OneNote.com/ink adresindeki yeni Ink sayfasında, yeni bilgisayar çağında dijital mürekkebin gücü hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan öğrencilerden alın.

Öğrenim Araçları her seviyedeki okur ve yazarları destekler

Eğitimciler, öğrencilerinin seviyesi ne olursa olsun onlara destek olmaya çalışırlar; çoğu zaman aynı sınıftaki öğrencilerin seviyeleri birbirinden farklıdır. Şimdi birçok yeni dilde sunulan OneNote için Öğrenim Araçları, en yetenekli öğrencilerden, farklı öğrenme kapasitesine sahip öğrencilere kadar, farklı yeteneklerin bir araya geldiği geniş bir aralıkta herkesin okuma ve yazma becerilerini geliştirmesine yardımcıdır.

Tüm dünyada öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililerden çok olumlu tepkiler aldık. Özel Eğitim Öğretmeni ve Microsoft Yenilikçi Eğitim Uzmanlarından olan Lauren Pittman’ın sınıfındaki öğrencilerin okuma hızlarındaki çarpıcı ilerleme gibi başarı öykülerini bizlerle paylaştılar.

Bu sene, yüzlerce yeni konuk konuşmacı ve sınıf gezileriyle Skype Sanal Maceraları keşfedin

Sınıfta Skype topluluğu; öğretmenler, öğrenciler dünyanın dört bir yanından bini aşkın etkileyici bölgeye, kişilere ve yerlere ulaşıp bağlanabildiği bir ağ. Basit bir Skype çağrısı, öğrencileri, dersliklerinden canlı görüşerek işbirliği yapabilmeleri için uzmanlara ve diğer öğrencilere bağlar. Antarktika’daki penguenler, Orta Amerika’daki tembel hayvan yavruları, Intrepid uzay mekiği yeni sanal maceralarımızdan yalnızca birkaçı.

back_to_school2

Sınıfta Skype sayfasında en yeni sanal geziler, konuk konuşmacıları görün.

Windows 10 ile öğrenimde daha iyi sonuçlar

Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi eğitimcilere modern derslikleri tamamlayan yenilikler sunuyor. Yakın dönemde, eğitimcilerin kısa sürede sorunsuz çalışmalarına yardımcı olan daha hızlı, daha basit kurulum, Eğitim Hazır Windows Mağazası gibi yeni bilgileri heyecanla  paylaştık.

Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi eğitimiyle yeni eğitim yılına buradahazırlanabilirsiniz.

Üretkenliğe ve öğrenmeye katkılarına dair daha fazla bilgiyi doğrudan Yenilikçi Eğitim Uzmanlarımızın bloglarında dinleyebilirsiniz:

Misyonumuz, yeryüzündeki her öğrenciye daha fazlasını başarma gücünü sağlamak. Microsoft Classroom ile bizim yaptığımız yalnızca öğrencilerin odaklanması, öğretmenlerin esinlenmesini sağlayan Office 365 Eğitim’i size sunmak.

OneNote ile Dijital Eğitime İlk Adım: OneNote Öğreniyorum

Öncelikle Microsoft OneNote ile ilgili şu makaleyi okumadıysanız, lütfen okuyunuz.

Microsoft OneNote: Dijital Bir Defterden Çok Ötesi

 

Microsoft OneNote 2013 yılında en kararlı ve kapsamlı sürümüyle piyasaya sürüldükten sonra klasik öğrenme ve öğretme yöntemlerine yepyeni bir soluk getirdi. Bu yenilikçi yaklaşım öğretmenler ile öğrencileri zaman ve mekandan bağımsız dijital bir ortamda buluşturup dijital eğitimde yeni kapılar açmayı amaçlarken eğitim modellerinin de 21. yüzyıla göre şekillendirilmesine olanak tanıyor.

Microsoft OneNote’un eğitim dünyasına getirdiği yeniliklerden ve sahip olduğu önemli özelliklerden sayfalarca bahsedilebilir. Ancak bütün bu özellikleri etkili bir şekilde kullanıp derslerimize entegre edemedikçe gerçek anlamda bir dijital eğitimden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Bir uygulamanın başarısı dijital eğitim dünyasına getirdiği yenilikçi çözümler dışında uygulamayı kullanan bireylerin platforma ne kadar hakim oldukları, uygulamanın özelliklerinden ne kadar faydalandıkları ve ne kadar zengin dijital içerik üretildiği ile doğrudan alakalıdır.

Microsoft Türkiye & Vizyon Koleji İşbirliği

İşte bu noktada OneNote uygulamasını etkin bir şekilde kullanabilmek, dijital eğitimin sunduğu özelliklerden yüksek verimle istifade etmek ve başka kurumların dijital eğitime dönüşümlerinde yaşayabilecekleri olası problemlere erken çözümler sağlamak amacıyla Microsoft Türkiye ve Vizyon Koleji işbirliğiyle çeşitli kategorilerde 47 adet OneNote temel eğitim videosu bulunan ve sertifika programına sahip bir proje geliştirilmiştir.

OneNote Temel Eğitimi Projesi

OneNote öğreniyorum projesi alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmış olup ilk etapta OneNote temel eğitiminin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Proje halen geliştirilmekte olup, OneNote Class Notebook ve Staff Notebook konularına ilişkin eğitimler ve sertifika programları da OneNote temel eğitimini tamamlayanlara sunulacaktır.

OneNote öğreniyorum projesinin çıkış noktalarından biride OneNote eğitiminde kullanılacak Türkçe kaynak yetersizliğidir. Bu bağlamda OneNote öğreniyorum projesi Ocak 2016 itibariyle arge çalışmaları ile başlamıştır. Aynı ay içerisinde proje ekibi oluşturulup proje hakkında detaylı analizler yapılmıştır. İlerleyen süreçte OneNote temel eğitiminde kullanılacak en temel 10 kategori belirlenip her kategoriye ait başlık ve alt başlıklar oluşturuldu. Bu kategorilerin ve başlıkların belirlenme sürecinde Vizyon Koleji öğretmenlerinden gelen geri dönütler ve Microsoft Türkiye ile yapılan görüşmeler belirleyici birer etken olmuştur.

Kategorilerin belirlenmesinin ardından Şubat ayı itibariyle 47 adet başlığa ait metinlerin yazımına başlanmıştır. Metinler yazılırken eğitimi alacak hedef kitleyi sıkmayacak kadar kısa, verilmek istenen bilgiyi aktarabilecek kadar da uzun olması hesaba katılmıştır. Bu doğrultuda 47 adet 60–120 sn aralığında OneNote temel eğitimi videolarının kaydına Mart ayında başlanmıştır. Nisan ayı itibariyle çeşitli kategorilerden oluşan sertifika programına uygun soru havuzu ölçme değerlendirmeye uygun bir biçimde hazırlanmıştır. Son olarak hazırlanan bütün bu içeriklerin sertifika programıyla entegrasyonu için online öğrenmeye uygun İnternet sitesi hazırlanıp Nisan ayı sonunda OneNoteogren.com & OneNoteogreniyorum.com sitelerinde Microsoft Türkiye ve Vizyon Koleji işbirliğinde hizmete geçirilmiştir.

OneNoteogren.com & www.OneNoteogreniyorum.com İnternet sayfalarından yürütülen projede 10 farklı kategoriye ait 47 adet video olarak sunulan eğitimleri tamamlayan herkes 30 soruluk sınavı başarıyla tamamladıkları takdirde Microsoft onaylı OneNote temel eğitimi yetkinlik sertifikasına sahip olabilecekler.

Üniversite Odaklı Online Eğitim Platformu- Get High Grade

Online eğitim, günden güne gerek kurumlar, gerekse bireyler tarafından daha sık ve verimli şekilde kullanılmaya başlıyor. Teknik ve entelektüel konularda çok çeşitli kaynaklara ulaşan bireyler, hem global ölçekte bağlantılar edinme hem de farklı ufuklara yelken açma şansını yakalıyor.

Online eğitim kanallarının kullanım oranın artışındaki en büyük etkenler operasyonel maliyetlerin düşük olması, içerik çeşitliliğinin fazla olması, bilginin hızlı ve güvenilir şekilde paylaşılabiliyor olması gösterilebilir.

Ancak olayı derinlemesine incelediğimizde kullanıcıların ciddi anlamda bir memnuniyetsizlik yaşadığını görüyoruz. GetHighGrade ekibi tarafından yapılan bir pazar araştırmasında öğrencilerin yaklaşık %80’nin İnternet’de buldukları kaynaklardan verim alamadıklarını görüyoruz. Araştırmaya dair diğer çarpıcı detaylar ise:

Öğrencilerin;
%70’i dersleri yeterli düzeyde takip edemiyor.
%40’ı internette ihtiyaç duydukları kaynakları bulamıyor. %42’si ise konu anlatımlarını yetersiz buluyor.
%72’si online eğitimin gelecekte büyük bir pazar olacağına inanıyor.
%55’i ders çalışmanın her zaman zor olduğunu,
%50’ye yakını ise yeterli düzeyde Türkçe kaynak bulamadığını belirtti.
%80’i ders notlarını doğrudan arkadaşlarından temin ediyor.

gethigh

Bu ve diğer verileri harmanlayan ekip Türkiye’de ki üniversiteli gençler için kaliteli içerik üretmeyi ve iyi içeriğin ödüllendirileceği bir platform için kolları sıvadı. gethighgrade.com ile online eğitim sektörüne girmeye hazırlanan ekibin öğrenciler için sunduğu değerler şu şekilde listeleniyor:
Üniversite öğrencileri yükleyecekleri konu anlatımları ve paylaşacakları diğer kaynaklar ile kendilerine ek gelir yaratabilecekler.
Konu anlatımları tamamen üniversite derslerine yönelik olup, mevcut müfredat ile paralellik gösterecektir.
Açılan derslere kullanıcılar kayıt olup, paylaşılan tüm kaynaklardan faydalanabilecekler.
Açılan derslerde konu anlatım videoları, soru çözümleri, döküman paylaşımı ve Podcast gibi dijital çağın sunduğu tüm içeriklerin yayını yapılabilecek.
Eğitmenlerin değerlendirilmesi derse kayıt olan kullanıcılar tarafından yapılabilecek.
Geliştirme aşamasında olan portal için şu an eğitmen ve ilk kullanıcı kayıtları açılmış durumda. Mevcut veya geçmiş dönem derslerinde kendisine güvenen eğitmen adayları gethighgrade.com adresi üzerinden “Eğitmen Olmak İstiyorum” butonuna tıklayarak ilk adımı atabilir. Formun doldurulmasının ardından kişiler proje sahipleri ile tanışarak sürecin nasıl daha iyi dizayn edileceğine dair fikir alış verişinde bulunup, ayakları yere sağlam basan bir eğitim platformunun temellerini birlikte atacaklar.

http://www.viralblog.com/wp-content/uploads/2014/07/Digital-trends-of-2014.jpg
http://www.viralblog.com/wp-content/uploads/2014/07/Digital-trends-of-2014.jpg

İlk kullanıcılar ise geliştirme sürecinin her adımında geri bildirimlerini ekip ile paylaşarak kullanıcı deneyimini üst seviyelere çekme noktasında destek verecekler.
2016 yılında online eğitim sektörüne renk getirmesi beklenen bu girişimi eğitimtrend olarak sizlerle paylaştık. Hem kendisine ek gelir sağlamak hem de Türkiye’nin her köşesindeki üniversite öğrencileri ile bağlantı kurmak isteyen kişileri bekleyen gethighgrade.com’da sizde yerinizi alın.