Kategori arşivi: Eğitim Haberleri

Eğitim Teknolojileri Konferansı

Bu yıl 3.sü düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri konferansı 26 Mart 2016 Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesinde yapılacaktır.

c04c6cedd574

Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek en temel gerekliliktir. Ülkemizin önemli eğitim projelerinden biri olan FATİH projesi ve özel okulların bir çoğunun 1:1 tablet ve BYOD projeleri; teknolojinin okullarda her geçen gün yoğun bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamış, teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir hedef haline gelmiştir.

Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi, idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin teknolojiyi etkin kullanması; bu hedeflerin ve bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması için kritik öneme sahiptir.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda iyi örneklerin paylaşılması amacıyla, Eğitim Teknolojileri Platformu Paylaşım Günü düzenlenmesine karar verilmiştir. Etkinliğin hedef kitlesi öncelikle okullarımızdaki ÖĞRETMENLER (Tüm branşlardaki ), idareciler, karar alıcılar (mütevelli heyeti, okul sahibi), IT yöneticileri, eğitim teknologları ve okullarında teknoloji lideri olan öğretmenlerdir. Bu etkinlik, teknolojiye yatırım yapmayı planlayan okullarımızın bu konudaki yol haritalarını oluşturmada etkili rol oynayacaktır.

Etkinlikte okullarımız, yapacakları sunumlar ve çalıştaylarla teknolojinin etkin kullanımı konusundaki iyi örneklerini, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır. Etkinlik süresince kurulacak bağlantılar ile ilerleyen süreçlerde okullarımızın bilgi alış verişinde bulunmalarının önünü açılması, süreklilik kazanması hedeflenmektedir. Ayrıca etkinlikte, paydaş teknoloji şirketlerinin stantlarına yer verilerek, etkinliğe katılan okulların yeni teknolojiler konusunda incelemeler yapmalarına olanak sağlanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

http://www.etp.org.tr

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın:

Şiddet Oyunları Gerçekten Zararlı Mı?

Şiddet içerikli oyunların çocuklar için zararlı olup olmadığı çok araştırılan bir konudur.  Bu tarz oyunların çocuklarda öfke, korku, kin, nefret gibi duyguları arttıracağı, gece korkuları ve şiddete karşı duyarsızlaşmaya neden olacağı idda ediliyor. Model alma kuramına dayanarak da şiddet içeren oyunların çocuğu şiddete yönelteceği savunulabilir. Harvard Üniversitesi’nin bir araştırma sonucu ise; şiddet içeren bilgisayar oyunları ve çocuklarda şiddet davranışları arasında hiçbir bağlantı olmadığını gösterdi. (Cheryl Olson)

Peki,  konuya iki farklı sonuç elde edilen araştırmaların kadrajından değil de yalnızca psikolojik açıdan bakarsak ne buluruz?

Nörobiyoloji çalışmaları bize bu konuda ışık tutabilir. Ayna nöronlar sayesinde kişi bir hareketi kendisi yaparken de, aynı hareketin başkası tarafından yapıldığını izlerken de beyinin aynı bölgesi aktive olmaktadır.b Bu nöronların görevi taklit etme ve karşıdakinden öğrenmeyi bize sağlamaktır.

Bulguların en çarpıcı kısmı ise; ayna nöronlar kişiyi elinde olmadan, doğal süreçte taklite yatkın hale getirmektedir. Esneyen birinin, ortamdaki herkesi esner hale getirmesi, filmde ki hüzünlü bir sahneye gerçekmişcesine ağlamamız, bazen istemediğimiz halde bir şarkının melodisini mırıldanmamız buna örnektir.

Dolayısıyla sanal ortamda da olsa çocuk, şiddet içeren bir oyun aracılığıyla insan öldürmekte, ateşli silahlar kullanmaktadır. Bunun beyin tarafından gerçek olmadığı ayırt edilse dahi ayna nöronlar sebebiyle gerçekmiş gibi algılanmaktadır. Yapılan deneylerde gerçek yaşanan eylemle ve simülasyonda (video) yaşanan eylem sırasında beynin aynı bölgelerin çalıştığı görülmektedir. Oyun oynayan çocukları izlerken ekranla paralel eğilip, kalktıklarını beden hareketleriyle gerçekmiş gibi tepki verdiklerini çoğu zaman görebilirsiniz.

Bu demek oluyor ki çocuklar şiddet içerikli oyun aracılığıyla süreci normalize ediyor. Beyinde gerçekmiş gibi bir işleme sürecine giriyor. Böylece çocukların şiddeti taklit ve şiddete eğilim oranı artıyor.

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın:

Başarı Ya Mutluluktan Geçiyorsa ?

Her insan akademik açıdan başarılı olmak ister. Bu başarı için sürekli olarak en iyi okul, en iyi eğitim modeli, en iyi öğrenme araçları peşinde koşarız. Kriterlerimiz öğrenmemizi etkileyecek hep dış etkenlere bağlı gibidir. Donanımlı bir öğretmen olmadan ya da yeterli öğrenme materyaline sahip değilsek başarı imkansız gibi gelir bize…..

Oysa başarı, aslında sadece sizin mutlu olmanıza bağlı desem! Basit bir yolla düşünürsek mideniz ağrı içindeyken; ya da aklınızda sürekli kafanıza takılan ailenizle ilgili bir sorun varken tam olarak öğrenme gerçekleşebilir mi?

Başka bir açıdan bakalım. Sadece anlatan bir öğretmen, hiç eğlenemediğiniz bir sınıf, duygusal açıdan bağ kurmadığınız, içinde aktif yer alamadığınız bir okul düşünün; öğrenme süreci keyifli değilse eğitim ne kadar sağlıklı olabilir?

İki açıdan da baktığımızda öznel iyi oluş başarıyı direkt etkiliyor. Kişi, yaşamından yüksek düzeyde doyum alıyorsa, olumlu duyguları sıklıkla yaşıyorsa ve olumsuz duyguları çok az yaşıyorsa bu durumda yüksek öznel iyi oluşa sahiptir. Öznel iyi oluş seviyesi yüksek insanların da akademik başarıları arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. (Ali Eryılmaz, 2010)

Demek oluyor ki öğrenmemin en iyi şekilde olması için önce bireyin mutlu olması sağlanmalıdır. Yapılan derslerde eğlenmeyen, mutlu hissetmeyen kişi tam bir performansla öğrenemez. Bu yüzden ruhsal hazırlık, içsel motivasyonu arttırıcı bir eğitim ortamı; her şeyden önce gelmelidir. Yani eğitim materyali kişinin ilgisini çekmeli, öğrenirken hayata işlemeli ve aktif şekilde deneyimlediği öğrenme sürecinde keyifli hissetmelidir.

Ayrıca bir araştırmada okula aidiyet duygusunun arttıkça akademik başarının da arttığı tespit edilmiştir. (Mediha Sarı,2013) Bu da bizlere başarı için okulu ve öğretmenleri sevmenin önemini göstermektedir. Bu sebeplerle en iyi okul, bireyin iyi hissettiği, sevdiği okuldur. En sevdiğiniz dersi hatırlayın, o ders, en iyi hatırladığınız, size en çok dokunan öğretmeninizin dersidir. Mükemmel matematik anlatan, harika yöntemler kullanan değil, sizle bağ kuran, sizi gören, ilgilenen öğretmen geçer zihninizden… Her biri öğrenmenin en kalıcı hali için içsel motivasyon kaynaklarına götürüyor bizleri. Eğitimden %100 yararlanmak için okulu sevmek, öğrenirken eğlenmek şart.

Bu sebeple mutluluk = başarı !

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın: