Makaleler

Başarı Ya Mutluluktan Geçiyorsa ?

Her insan akademik açıdan başarılı olmak ister. Bu başarı için sürekli olarak en iyi okul, en iyi eğitim modeli, en iyi öğrenme araçları peşinde koşarız. Kriterlerimiz öğrenmemizi etkileyecek hep dış etkenlere bağlı gibidir. Donanımlı bir öğretmen olmadan ya da yeterli öğrenme materyaline sahip değilsek başarı imkansız gibi gelir bize…..

Oysa başarı, aslında sadece sizin mutlu olmanıza bağlı desem! Basit bir yolla düşünürsek mideniz ağrı içindeyken; ya da aklınızda sürekli kafanıza takılan ailenizle ilgili bir sorun varken tam olarak öğrenme gerçekleşebilir mi?

Başka bir açıdan bakalım. Sadece anlatan bir öğretmen, hiç eğlenemediğiniz bir sınıf, duygusal açıdan bağ kurmadığınız, içinde aktif yer alamadığınız bir okul düşünün; öğrenme süreci keyifli değilse eğitim ne kadar sağlıklı olabilir?

İki açıdan da baktığımızda öznel iyi oluş başarıyı direkt etkiliyor. Kişi, yaşamından yüksek düzeyde doyum alıyorsa, olumlu duyguları sıklıkla yaşıyorsa ve olumsuz duyguları çok az yaşıyorsa bu durumda yüksek öznel iyi oluşa sahiptir. Öznel iyi oluş seviyesi yüksek insanların da akademik başarıları arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. (Ali Eryılmaz, 2010)

Demek oluyor ki öğrenmemin en iyi şekilde olması için önce bireyin mutlu olması sağlanmalıdır. Yapılan derslerde eğlenmeyen, mutlu hissetmeyen kişi tam bir performansla öğrenemez. Bu yüzden ruhsal hazırlık, içsel motivasyonu arttırıcı bir eğitim ortamı; her şeyden önce gelmelidir. Yani eğitim materyali kişinin ilgisini çekmeli, öğrenirken hayata işlemeli ve aktif şekilde deneyimlediği öğrenme sürecinde keyifli hissetmelidir.

Ayrıca bir araştırmada okula aidiyet duygusunun arttıkça akademik başarının da arttığı tespit edilmiştir. (Mediha Sarı,2013) Bu da bizlere başarı için okulu ve öğretmenleri sevmenin önemini göstermektedir. Bu sebeplerle en iyi okul, bireyin iyi hissettiği, sevdiği okuldur. En sevdiğiniz dersi hatırlayın, o ders, en iyi hatırladığınız, size en çok dokunan öğretmeninizin dersidir. Mükemmel matematik anlatan, harika yöntemler kullanan değil, sizle bağ kuran, sizi gören, ilgilenen öğretmen geçer zihninizden… Her biri öğrenmenin en kalıcı hali için içsel motivasyon kaynaklarına götürüyor bizleri. Eğitimden %100 yararlanmak için okulu sevmek, öğrenirken eğlenmek şart.

Bu sebeple mutluluk = başarı !

Aliye Mürvet Oğlu
Latest posts by Aliye Mürvet Oğlu (see all)