Ahmet Cihat Kapçık tarafından yazılmış tüm yazılar

Özel bir okulda IB Kordinatörüyüm. Aynı zamanda Endicott College'de master eğitimi alıyorum. Uluslararası okullar, eğitim teknolojileri özel ilgi ve çalışma alanlarımdır.

Flipped Classroom Modelinin Etkili Bir Şekilde Yürütülmesi İçin En İyi Uygulamalar Nelerdir?

Alanında uzman eğitimcilerin görüşlerine yer verilen bu makalede, flipped classroom modelinin mantığı yeniden sorgulanıyor ve modelin uygulanışında olması gereken noktalar bir kez daha hatırlatılıyor. Peter Pappas ve Edutopia blog yazarlarından Andrew Miller’in konuyla ilgili görüşlerini sizler için tercüme ettim.

ack
Peter Pappas’ın Cevapları
Peter Pappas bir öğretmen, yazar ve teknoloji, öğretim ve eleştirel düşünmenin birleşimini keşfeden bir uzmandır. Copy/Paste ismindeki meşhur blogu öğrencilere öğrenme sorumluluğunu devretmeye adamıştır. Bu blogda bir çok ders fikirleri- özellikle tarih dersi için- vardır. Peter’ı Twitter’dan takip edin @edteck

Flipped Classroom yeni bir öğretim metodu, öğretmenin yerine geçen bir metot ya da ödevin yerine videonun kullanılması falan değildir. Flipped Classroom sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışıdır. Geleneksel olarak bilgi tek bir şekilde aktarılırdı. Öğretmen burada neyin bilinmesi gerektiğine ve bilinebileceğine karar veren bilgindi. Öğrenciler ise sınıfta bilgiyi alan ve sınıf dışında ödev yoluyla bunu asimile eden pasif içerik tüketicileriydi.

Dijital devrim bilgiyi paylaşmayı son derece kolaylaştırdı. Neden sınıftaki değerli zamanı çocuklarımıza bir şeyler anlatarak geçiriyoruz? Flipped modelde bu anlatım ödevler aracılığıyla sağlanıyor. Bu demek oluyor ki öğrenciler sınıfta eleştirel düşünerek konunun detaylarına inebiliyorlar.

Sınıfını bu şekilde dönüştüren öğretmenler sınıftaki süreyi tartışmalara, münazaralara, Socratic seminerlere, proje tabanlı çalışmalara ve öğrenci sunumlarına ayırabiliyor. Evde ise öğrenciler zaten bildikleri konuya hızlıca bir göz atıyorlar ya da gerektiği taktirde daha fazla zaman ayırıyorlar. Birden fazla video, içeriğin farklı şekilde aktarılmasını kolaylaştırır.

Sınıfı dönüştürmeye başlarken bir öğretmen kendisine şu dört soruyu sormalı:

Ünitenin hangi alt konusunu öğretiyorum?
Konunun parçaları video ödev olarak veya bir web içeriği yoluyla aktarılabilir mi?
Hangi öğrenci merkezli sınıf içi aktiviteler için zamanım var?
Bu aktiviteleri desteklemek için hangi web kaynakları vardır (ya da oluşturabilirim)?

Öğretmenlerin bir anda video üreticileri olmasını beklemek yersizdir. Zaten Teacher Tube, Khan Academy, EDU YouTube ve Apple ITunes U gibi bir çok online koleksiyonlar mevcut. Öğrenciler online video materyali hazırlamada ya da keşfetmede aktif rol alabilirler. TEDEd de ücretsiz öğretim materyalleri sunuyor.

Sınıfları dönüştürmek, öğretmenleri içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden öğrenmede bireysel güdümlü ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizördür.

ack2
Andrew Miller’ın Cevapları

Andrew Miller eğitim danışmanı, ASCD Faculty üyesi, Buck Institute for Education’da National Faculty üyesi ve ASCD ve Edutopia’nın düzenli yazarlarındandır.

Video uzunluğu ve teknoloji ile alakalı sorulardan konuşabiliriz aslında ama bence odaklanılması gereken en önemli iki şey meşguliyet (engagement) ve biçimlendirici (Formative) değerlendirmedir.

Birçok eğitimci öğrencilerin videoyu izlemeyeceği veya videodaki içeriği alamayacağı konusunda endişelidir. Bundan emin olmanın tek yolu “flip”i bazı senaryo, problem ve durumlarda incelemektir. Mesela, Proje Tabanlı Öğrenme burada işe yarar. PBL içeriği bilme ihtiyacı doğurur ki, bu ihtiyaç “flip” edilen içerik içinde geliştirilebilir. Oyun Tabanlı Öğrenme de işe yarayabilir çünkü oyunlar duruma dayalı öğrenme deneyimi sağlar ve içeriği kullanma ve öğrenme ihtiyacı doğurur. Bu içerik sınıfta “flip” edilebilir (dönüştürülebilir). Yine söylüyorum, meşguliyetle birlikte öğrenme ihtiyacı doğar ve dönüştürülmüş içerik üzerine odaklanılır.

İkinci önemli şey biçimlendirici değerlendirmedir. Harika öğretmenler bu değerlendirmeyi sadece içeriğin anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek için değil aynı zamanda uygulamalarını yansıtmak için de kullanırlar. Bu değerlendirme sadece, öğrenciler dönüştürülmüş içerikle meşgul olduktan sonra yürütülürse bir anlam ifade eder. Bu sadece farklılaştırmayı mümkün kılmaz aynı zamanda öğretme ve öğrenme sürecini değerlendirmeyi de mümkün kılar. Öğrencileri aktif olarak öğrenme sürecine katan ve biçimlendirici değerlendirme ile kombine edilen yöntemler “flipped classroom”un etkili bir öğretim modeli olduğunu gösterir.
Josh Stumpenhorst’un cevapları

Josh Stumpenhorst Chicago’da 6. Sınıf Dil Sanatları ve Sosyal Bilimler öğretmeni. 2012’de Illinois Yılın Öğretmeni ve Yılın Bilgisayar Eğitimcisi seçildi. 2011’de ISTE Yükselen Lider ödülünü aldı. www.stumptheteacher.blogspot.com sitesinde yazıyor. Twitter adresi @stumpteacher:

Flipped Classroom ya da Flipped Model daha önce yazılarımda bahsettiğim bir kavram, ve bu yüzden birçok kişi beni “Dönüştürülmüş Düşman” (Flipped Enemy) olarak görüyor. Jon Bergmann bana göre mükemmel bir eğitimci ve bazı çalışmaları gerçekten harika. Herhangi bir yeni hareket ya da strateji ile birlikte hem bunun destekçileri hem de karşı çıkanları olacaktır. Bunların hepsi en iyisini bulmak için oluyor.

Daha açık olmak gerekirse ben bireyselleştirilmiş öğrenmenin ve her bir bireye potansiyellerine ulaşmada yardımcı olmanın destekçisiyim. Ben değişimin ve öğrencilere içeriğin verilmesinde farklı opsiyonlar sağlayan öğretimin destekçisiyim. Jon, Tam Öğrenme modeli üzerine konuşur ve ben bu metodun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki, ben de benzer konseptler kullanarak öğretiyorum.

Benim kuşkularım geleneksel flipped classroom modeli veya Jon’un Birebir Flipped (Flipped 101) olarak adlandırdığı modelde iki basit fikir arasında oluyor: Birincisi ödevin kullanılması ve ikincisi ders anlatımına olan bağlılık. Bütün bir modeli bunlar üzerinden eleştirmek adil olmasa da öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu ders anlatımlarını eve ödev olarak veriyor ve böylece öğrenciler için okul gününü uzatmış oluyor. Dahası tüm öğrenciler evde az destekle ya da desteksiz basitçe hazırlanmış videoları seyretmeye zorlanıyor. Aslında Flipped modelden ziyade bunun bu şekilde uygulanmasına karşıyım.

Okul günlerini ve müfredatı, öğretmenlere konseptlerin daha derinine inmede yeterli zaman sağlayacak hale getirirsek, bu modellere ihtiyaç duyulacak mıdır?

Kaynak: http://blogs.edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2013/12/response_to_flip_or_not_to_flip_a_classroom_-_that_is_the_question.html

Flipped Classroom Nedir? (1.Bölüm)

Flipped Classroom, batı dünyasında son 3 yıldır en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Bir yazı dizisi olarak başladığımız bu konuyu detaylı şekilde ele alacağız. İsterseniz bu ilk yazımızda kavramın nasıl ortaya çıktığından bahsedelim.
2001 yılında Marc Prensky, Dijital Yerliler Dijital Göçmenler kitabında ilk defa “dijital yerli” terimini ortaya attı. Bu eserde günümüz çocukları ve onların öğretmenleri arasındaki nesil farkını tanımlamak için yerli ve göçmen benzetmesi yaptı (Van Slyke, 2003).

flip_2

Onlar her yerde; metroda kulağında IPOD’u ile müzik dinleyen ve elinde cep telefonu ile yazışan genç kız. Seni bilgisayar oyununda yenebilen, ve cep telefonu ve laptoptaki karmaşık problemleri çözebilen sekiz yaşındaki çocuk. Bilgisayar çöktüğünde problemi hemen çözebilen ofisteki genç stajyer. İşte bunlar dijital yerlilerdir (Palfrtey & Gasser, 2008).

tvscreen

Gerçek şu ki, bu jenerasyon çok özel. Onların çalışması, ödev yapması, okuması ve birbirleriyle iletişim kurması öğretmenlerinin büyüme tarzından çok farklı. Bu jenerasyon farkının en etkili sebeplerinden birinin teknoloji olduğu çok açıktır. Modern teknoloji insanların hayatını etkiliyor ve değiştiriyor. Bu değişimin en büyük hissedarı çocuklar oluyor. Dolayısıyla, eğitim dünyası bir dakika ayırıp geleneksel metot, yaklaşım, iletişim, sınav ve etkileşimin öğrencilerle ne kadar uyumlu olduğunu iyice düşünmeli.

flip_4

Mitchel Resnick (2002) bu konuyu şöyle yorumluyor:
“ Bugün çocukların okullarda öğrendikleri bir çok şey kağıt-kalem devri için tasarlanmıştır. Bizim, müfredatları dijital çağa uygun olarak güncellememiz gerekiyor. Bunun birinci sebebi açık: Okullar öğrencileri dijital toplumda hayatta kalmak için gerekli düşünce ve becerilerle donatmalıdır. Bir de ikinci sebebi var: Yeni teknolojiler sadece öğrencilerin neler öğrenmeleri gerektiğini değiştirmiyor, neler öğrenebileceklerini de değiştiriyor” (s.36).
Buna paralel olarak Caperton (2012) diyor ki “Yılların araştırması şunu kanıtladı, yeni bilginin bireyler tarafından özümsenmesi yapılandırmacı, üretici aktivitelerle mümkün, ders anlatımlarının pasif bir şekilde sindirilmesiyle değil.”

flip_3

Watters’a göre (2012) flipped classroom çok yeni bir terim değil ve Khan Academy ya da TED Talks tarafından da bulunmamıştır. Video çekimi derslerin ödev olarak verilmesi Colorado’da matematik öğretmeni olan Karl Fisch’e kadar dayanır. Daniel Pink (2010) “flip thinking” ya da “Fisch flip” ismini verdiği bir hikaye çalışmasını gündeme getirdi. Fakat bunlardan daha önce bir çok eğitimci derslerini dönüştürmenin yollarını arıyordu: kimya öğretmeni Jonathan Bergmann ve Aaron Sams (2007) derslerini kayda aldılar.
Aaron Sams ve Jonathan Bergmann (2013), bu modelde öğrencilerin kayda alınmış dersleri ödev olarak izlediğini ve çalışmalarını sınıf içinde yaptıklarını vurguladı. Bergmann, diğer iki eş yazarla birlikte, flipped classroom konusunda söylenen bazı yanlış anlamaları düzeltmeye çalışıyor: Mesela, flipped modelin sadece online videolardan ibaret olmadığının altını çiziyorlar. Birçok insanın, flipped classroom dendiğinde, aklına hemen videoların geldiğini söylüyorlar. Flipped modelin ders esnasında gerçekleşen anlamlı öğrenme aktiviteleri olduğunu hatırlatıyorlar (Hertz, 2012).

Tom Foust (2012) fipped modelin yeni bir kapı açtığını, ve öğrencilerin öğrenme merak ve isteğini ateşlediğini belirtiyor. Jonathan Martin (2011) şu tavsiyelerde bulunuyor:
“ Derslerinizi dönüştürün, yani öğrenciler sizin derslerinizi (veya MIT profesörleri ve Salman Khan gibi uzmanların derslerini) ödev olarak izlesin ve dinlesin ve siz de sınıf zamanınızı, öğrencilerin daha önceden ödev olarak yaptığı, sınıf içi çalışmalara ayırın: problem çözün, grup çalışmaları yapın, araştırın, işbirliği yapın, çizin ve üretin. Sınıfları laboratuvar veya stüdyo yapın, fakat içerik aktarımını da sağlayın.”


Bir sonraki makalede; flipped modelin tanımı ve öğretmen görüşlerini sizlerle paylaşacağız.

Kaynaklar:

Caperon, I. H., (2012), Before we flip classrooms, let’s rethink what we are flipping to. Education Trends. Retrieved from http://www.edutopia.org/blog/rethinking-the-flipped-classroom-idit-harel-caperton
Foust, T. (2012). Special guest article: A tip of the hat to the flip of the class. Illinois Music
Educator, 73(2), 100.
Hertz, M. B. (2012). The flipped classroom: Pro and con. Technology Integration. Retrieved
from http://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz
Martin, J. (2011). Advancing the flip: Developments in reverse instruction. Connected
Principals. Retrieved from http://connectedprincipals.com/archives/2775
Palfrey, J., & Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of digital
natives.
Pink, D. (2010). Think tank: Flip-thinking-the new buzz word sweeping the US. The
Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/finance/businessclub/7996379/Daniel-Pinks-Think-Tank-Flip-thinking-the-new-buzz-word-sweeping-the-US.html
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: On the Horizon, 9(5), 1-6.
Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20
Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
Resnick, M. (2002). Rethinking learning in the digital age. In the Global Information
Technology Report: Readiness for the Networked World. 3, 32-36.
Samberg, D. (2013). The school of tomorrow is happening today. Verizon Wireless News
Center. Retrieved from http://news.verizonwireless.com/news/2013/01/school-of-the-
future.html
Sams, A., & Bergmann, J. (2013). Flip your students’ learning: Educational Leadership,
70(6), 16-20.
Van Slyke, T. (2003). Digital natives, digital immigrants: Some thoughts from the
generation gap. The Technology Source. Retrieved from
http://depd.wisc.edu/html/TSarticles/Digital%20Natives.htm
Van Vuuren, L. (2013). Technology and generation gap. Retrieved from
http://emspot.com/technology-and-the-generation-gap/
Watters, A. (2012). Top ed-tech trends of 2012: The flipped classroom. Retrieved from
http://hackeducation.com/2012/11/28/top-ed-tech-trends-of-2012-flipped-classroom/